Skip to main content

Ny forskning i nyrens betydning for calciumbalance og blodtryksregulering

Henrik Dimke, lektor og ph.d. ved forskningsenheden Kardiovaskulær og Renal Forskning på Institut for Molekylær Medicin, SDU, har modtaget knap tre millioner kroner til sin forskning.

Den ene bevilling på 2,3 millioner kroner kommer fra Forskningsrådet. De skal bruges til forskning i, hvordan mineralet calcium transporteres af nyren, og dermed hvordan udskillelsen af calcium i urinen reguleres. Ændringer i disse processer kan nemlig føre til dannelsen af nyresten.

Udbredelsen og forekomsten af nyresten er stigende, og risikoen for at få nyresten i løbet af livet nærmer sig 10 procent i de vestlige lande. Den hyppigste årsag til nyresten er en øget mængde calcium udskilt i urinen. Nyrerne spiller en central rolle i at regulere udskillelsen af calcium i urinen. I nyren findes en calciumfølsom receptor, der responderer på ændringer i blodets calcium og sandsynligvis spiller en vigtig rolle i at regulere udskillelsen af calcium.

”Studier som vi har bidraget til viser, at ændringer i receptorens aktivitet forhøjer mængden af bestemte proteiner i nyren, hvilket fører til en øget udskillelse af calcium i urinen. Formålet med projektet er derfor at forstå, hvordan det calciumfølsomme molekyle regulerer calciumtransporten i nyren og dermed dannelsen af nyresten. På baggrund af en sådan forståelse, kan man identificere nye måder til forebyggelse og behandling af nyresten”, fortæller Henrik Dimke.

Brug for færre forsøgsdyr

Han har endvidere modtaget en bevilling på 500.000 kroner fra Danmarks 3R-Center til at forske i, hvordan man implementerer brugen af væv fra humane nyrer til at undersøge nyrens regulering af blodtrykket og samtidig reducere mængden af forsøgsdyr.

”Nyrerne er særligt vigtige for vedligeholdelsen af blodtrykket. Det skyldes nyrernes evne til at justere mængden af salt, som udskilles i urinen. Ændringer i nyrernes salttransport forstyrres i varierende grad i de fleste tilstande med forhøjet blodtryk. Derfor er lægemidler, der øger udskillelsen af salt, den første behandling af forhøjet blodtryk. Forståelsen af, hvordan menneskets nyre regulerer blodtrykket, er vigtig for at forstå årsagen til denne udbredte folkesygdom” siger Henrik Dimke.

” Forhøjet blodtryk ,også kaldet hypertension, er et stort sundhedsproblem, og Hjerteforeningen vurderer, at cirka 950.000 danskere har forhøjet blodtryk, en sygdom der påvirker livskvaliteten og øger dødeligheden.”

Bedre behandling af forhøjet blodtryk

Henrik Dimkes projekt har til formål at udvikle metoder til at bruge væv fra humane nyrer til at studere de molekylære aspekter, der påvirker blodtryk og udvikling af forhøjet blodtryk. Vævet vil blive isoleret fra nyrer, der efter informeret samtykke doneres af patienter, indlagt til nyrefjernelse oftest på grund af nyrekræft.

Anvendelsen af dette væv vil væsentligt reducere antallet af dyr, der er nødvendige for disse undersøgelser. Projektet omfatter flere medansøgere på Afdelingen for Kardiovaskulær og Renal forskning samt samarbejdspartnere på Urologisk og Patologisk afdeling.

-En bedre forståelse af, hvordan den humane nyre fungerer, kan øge forståelsen for de mekanismer, der fører til forhøjet blodtryk og kan hjælpe behandlingen af denne sygdom.

Mød forskeren

Henrik Dimke, lektor og ph.d., Kardiovaskulær og Renal forskning. Foto: Lars Svankjær

Henrik Dimke

Redaktionen afsluttet: 18.08.2017