Skip to main content

Rygeres gener afgør deres risiko for kroniske tarmsygdomme

Er du ryger, kan det forværre én sygdom i tarmene og bedre en anden. Forskere har nu kortlagt, hvilke gener der er afgørende for, om du bliver mere eller mindre syg af at ryge.

50.000 danskere lider af de kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Crohn’s sygdom eller ulcerøs colitis, tilsammen kaldet IBD. Tidligere forskning har vist, at rygning kan forværre tilstanden ved Crohn’s sygdom – og bedre tilstanden for patienter med ulcerøs colitis.

Nu har et internationalt forskerhold med dansk deltagelse af SDU-forsker Vibeke Andersen identificeret de gener, der er udslagsgivende for sammenhægen mellem rygning og kroniske tarmsygdomme.

-Vi har fundet frem til to gener, som i forvejen knyttes til de kroniske tarmsygdomme og vist, at rygning påvirker disse i særlig grad. Det er et vigtigt skridt på vejen til at forstå, hvorfor rygning har betydning for sygdommene, fortæller Vibeke Andersen, der er professor i mave-tarm sygdomme ved Institut for Regional Sundhedsforskning og  Institut for Molekylær Medicin, SDU og overlæge på Sygehus Sønderjylland.

Hun har som del af det internationale IBD Genetics Consortium stået for et omfattende studie med data fra mere end 20.000 patienter med Crohn’s sygdom og ulcerøs colitis.

Forskerne har identificeret to gener, nod2 og il10, som interagerer med betændelse i tarmen. Mus uden de to gener fik værre betændelse i tarmen ved rygning end mus med de to gener.

-Med dette fund har vi fået ny viden om, hvilke gener rygning påvirker – og kan sætte navn på nogle gener, som rygning særligt ”trykker på” i forhold til de kroniske tarmsygdomme.

Mød forskeren

Vibeke Andersen, klinisk professor på SDU.

Vibeke Andersen

Redaktionen afsluttet: 06.07.2017