Skip to main content

Over 10 mio. kr. til SUND fra Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd har uddelt årets bevillinger og seks projekter fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU slap igennem nåleøjet.

Bevillingerne betyder mere forskning i stive pulsårer, nyresten, samspillet mellem morfin og metformin, rejsningsbesvær efter prostatakræft, målrettet behandling ved hjælp af antistoffer og lungekræft.

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning uddeler Det Frie Forskningsråd DFF-Forskningsprojekter til forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer. Et DFF-Forskningsprojekt er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet.

Følgende projekter fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået bevillinger:

Projekttitel: Aggravating effects of extracellular matrix in vascular stiffening, atherosclerosis and hypertension - a translational study
Bevillingsmodtager: Grith Lykke Sørensen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 2.592.000 kr.
Projektbeskrivelse: Som led i aldring vil alle mennesker udvikle stivere pulsårer, og det kan blandt andet medføre nedsat nyrefunktion og påvirke hjernens kognitive funktion. Betydende grunde til karrenes stivhed er ændringer i bindevævets sammensætning og åreforkalkning. Sammen med forhøjet blodtryk bidrager karstivhed og åreforkalkning væsentligt til dødelighed på verdensplan. Vores forskning har vist, at bindevævsfaktorer kan udløse de processer, der leder til forøget karstivhed, åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Vi ønsker nu at undersøge, hvordan det sker ved at bruge aldrings- og sygdoms-modeller. Vi vil også undersøge, om der er direkte sammenhæng mellem bindevævsfaktorer i blodbanen og karrenes stivhed og åreforkalkning hos patienter. Perspektivet for forskningen er at bidrage med ny viden om de processer, der leder til karstivhed, åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Endvidere har vi på sigt mulighed for at teste, om vi kan hæmme processerne ved at behandle med biologiske stoffer, der blokerer specifikke bindevævsfaktorer.

Projekttitel: Calcium-Sensing Receptor Signaling in Kidney - New Strategies to Fight Kidney Stones
Bevillingsmodtager: Henrik Dimke
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 2.285.527 kr.
Projektbeskrivelse: Udbredelsen og forekomsten af nyresten er stigende. Livstidsrisikoen for at få en nyresten nærmer sig 10% i de vestlige lande og har derfor store samfundsøkonomiske konsekvenser. En øget mængde calcium udskilt i urinen er den største risikofaktor for at få nyresten. Nyrerne spiller en central rolle i at regulere udskillelsen af calcium i urinen. I nyren findes en calcium-følsom receptor, der sandsynligvis spiller en vigtig rolle i at regulere udskillelsen af calcium. Nylige studier, som vi har bidraget til viser, at ændringer i receptorens aktivitet forhøjer mængden af bestemte proteiner i nyren, hvilket fører til en øget calcium udskillelse i urinen. Formålet med projektet er derfor at forstå, hvordan den calcium-følsomme receptor regulerer calcium transporten i nyren og dermed dannelsen af nyresten. På baggrund en sådan forståelse kan man identificere nye måder til forebyggelse og behandling af nyresten.

Projekttitel: Codeine, morphine and metformin: Common aspects of drug transport, drug-drug interactions and pharmacogenetics
Bevillingsmodtager: Kim Brøsen
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 2.513.945 kr.
Projektbeskrivelse: Morfin og metformin er to meget gamle lægemidler, som stadigvæk spiller en helt central rolle som et henholdsvis smertestillende lægemiddel og som blodsukkersænkende lægemiddel ved type 2 sukkersyge. Stofferne har det til fælles, at de transporteres over cellemembranerne i tarmslimhinden og i leveren ved hjælp af et transportprotein, som kaldes OCT1. Det betyder, at genetisk variation i OCT1 har samme betydning for transporten over cellememembranerne for begge lægemidler. Det betyder også, at når man giver stofferne samtidigt, vil de konkurrerere om transporten, og derved kan der opstå en farmakokinetisk interaktion. Vi vil undersøge, hvad OCT1 varianter betyder for morfins smertestillende virkning under operation, og vi vil også undersøge, om der er en interaktion imellem morfin dannet ud fra kodein og metformin hos raske forsøgspersoner.

Projekttitel: Can fat-derived stem cells be used in the treatment of erectile dysfunction in men after radical prostatectomy. A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical study.
Bevillingsmodtager: Lars Lund
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 1.624.262 kr.
Projektbeskrivelse: Vi ønsker at undersøge effekten af behandling med stamceller ved rejsningsbesvær hos mænd opereret for prostatakræft. Det vil være den første dobbelt blindede, randomiserede placebo kontrollerede kliniske forsøg med denne nye behandlingsmodalitet. Vi har for nylig udført den første humane pilotundersøgelse i verden med denne metode, og resultatet heraf viste gode behandlingsmuligheder. Prostatakræft er den mest almindelige kræftform hos mænd med omkring 4600 årlige nye tilfælde i Danmark. Radikal prostatektomi (RP) er ”state of art” behandling for lokal prostatakræft; denne procedure udføres ca. 1200 gange hvert år i Danmark. Sammenlignet med andre kræftformer, får prostatakræft langt mindre mediedækning og opmærksomhed fra offentligheden samt blandt sundhedspersonale. En alvorlig og desværre meget almindeligt negative bivirkning af RP er rejsningsbesvær efter kirurgisk beskadigelse af nerveforgrening. Rejsningsbesvær opleves blandt de fleste patienter som et betydeligt tab af livskvalitet og mindre end 30% af patienterne genvinder deres rejsningsevne selv med brug af medicin. Det udgør derfor et væsentligt behov og nye behandlingsmuligheder efterlyses. Vi har udført det første fase I klinisk forsøg med autologe adipøst udvundne regenerative celler (ADRCs) til behandling af rejsningsbesvær med lovende resultater, og dette studie har fået betydelig positiv opmærksomhed i hele verden.

Projekttitel: Ligand-mimicking antibody-drug conjugates for targeting scavenger receptors (tværrådslig bevilling fra både DFF | Sundhed og Sygdom og DFF | Teknologi og Produktion)
Bevillingsmodtager: Søren Kragh Moestrup
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: 2.592.000 kr.
Projektbeskrivelse: Mange lægemidler, som udvikles i dag inden for kræftbehandling, er såkaldt 'antistof-drug conjugates' (ADCs), som har den fordel, af antistoffet kan fremføre den effektive 'small molecule' lægemiddel-komponent til de celler, som man ønsker af ramme. Denne form for målrettet behandling har den store fordel, at effektiv dosis kan nedsættes betragtelig, hvilket kan forhindre alvorlige bivirkninger. Desuden giver det muligheder for at anvende lægemidler, som ved ikke-målrettet behandling har for store bivirkninger til normalt at kunne anvendes. Vi har desuden vist, at ADC teknologien kan anvendes til behandling af betændelsestilstande ved at koble syntetisk binyrebarkhormon til antistof, som bindes til en receptor på overfladen af makrofager, som er en vigtig immuncelle, der opretholder betændelsestilstanden i det betændte væv. Projektet er et bioteknologisk projekt, hvor vi ønsker at forbedre ADC-teknologien, så man opnår en forbedret aflevering af den aktive lægemiddelkomponent. Det vil vi opnå ved bioteknologisk udvikling af ADC antistoffer mod såkaldte scavenger receptorer og ved at designe antistoffer, så de udviser samme egenskaber som receptorernes naturlige ligander. Dvs. at de bindes til receptorerne på overfladen af cellerne, men frigives igen sammen med det koblede lægemiddel inde i cellerne pga. af ændring af pH og andre faktorer. Det vil blive testet i forskellige in vitro og in vivo modeller for betændelse og kræft.

Projekttitel: Exploring the vulnerability of cancer stem cells to Auger-electrons
Bevillingsmodtager: Birgitte Brinkmann Olsen
Institution: Syddansk Universitet (University of Southern Denmark, Klinisk Institut)
Bevilget beløb: 2.587.680 kr.
Projektbeskrivelse: Der findes ingen effektiv behandling af lungekræft, hvilket skyldes udvikling af resistens. Resistens udgør en stor udfordring, da den er medvirkende til, at patienten i sidste ende dør af sin kræftsygdom. I projektet vil vi isolere levedygtige kræftstamceller fra patienter med lungekræft. Kræftknuder har nemlig vist sig at indeholde små grupper af sjældne og aggressive kræftceller også kaldet kræft-stamceller. Disse er resistente mod almindelig behandling og for at kunne udvikle en effektiv behandling, er det nødvendigt også at slå kræft-stamcellerne ihjel. De isolerede kræftstamceller vil vi udsætte for bestråling med en såkaldt Auger-emitter, en isotop som udsender elektroner med meget kort rækkevidde. Isotopen sidder på en DNA-byggesten, som indbygges i DNA’et. Det betyder, at cellerne bestråles indefra, hvilket fører til omfattende og komplekse DNA-skader. Vi, og andre, har vist, at lungekræftstamceller og kræftstamceller fra andre kræftformer kan elimineres på denne måde, og vi ønsker nu at undersøge de cellulære mekanismer i kræftstamcellerne, og hvordan Auger-elektroner overkommer resistensen. Dette vil vi gøre både i celler og i mus, der får sprøjtet lunge kræft-stamceller ind. Projektet er således nødvendigt for udviklingen af mere effektiv behandling af lungekræft

Du kan se alle bevillingerne her.


Redaktionen afsluttet: 05.05.2017