Skip to main content

Nyt center skal udbrede præcisionsteknologi

OUH og SDU har skabt et nyt center; PREmedico i samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Syddanmark. Centrets opgave er at integrere præcisionsmedicin i alle hospitalsafdelinger.

Skrevet af Helene Dambo

Præcisionsmedicin er fællesbetegnelsen for de målrettede behandlingsformer, der er taget i brug de senere år takket være nye muligheder for at kortlægge gener. Det er nemlig dem, der kan give et præcist svar på, hvilken form for fx kræft eller sjælden sygdom, patienterne skal behandles for. Endvidere vil genteknologien i fremtiden også gøre det muligt at forudse effekten af behandlingen hos endnu flere patienter, end man allerede kan i dag.

OUH og SDU har med genetiske undersøgelser – sekventering - som overskrift ’bygget’ et murstensløst center, PREmedico. Centret skal skubbe yderligere til udviklingen for så hurtigt som muligt at udbrede præcisionsmedicin til alle hospitalsafdelinger.

Centret rummer foreløbig 11 specialer. Professor og overlæge Bjarne Winther Kristensen, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH og specialist i hjernekræft leder centret sammen med en styregruppe sammensat af en bred kreds af læger og forskere. Hver især trækker specialernes professorer på internationale samarbejdspartnere.

– Gennem de sidste år har vi kortlagt paneler af gener hos patienter med hjernekræft, og via de molekylære profiler kommer vi frem til mere præcise diagnoser. Mange kræftformer opdeles nu i nye undertyper, der skal behandles forskelligt. Med den viden vi har i dag, er det muligt mere sikkert at fastslå, om der er tale om en mere eller mindre aggressiv kræftform, så patienterne fra forløbets start kan tilbydes den helt rigtige terapi. I centret er det målet, at vi gennem en fokuseret indsats kan brede teknologien ud, så endnu flere patienter kan få en målrettet behandling.


Illustrationen viser, at kun to ud af ti kræftpatienter i Danmark med kræft har gavn af den medicin, de får på baggrund af deres diagnose. Den statistik forventer forskerne i PREmedico at kunne forbedre væsentligt i de kommende år. 

Foreløbig fire kræftformer og sjældne sygdomme
PREmedico sætter fokus på sjældne sygdomme og kræft i henholdsvis hjerne, bryst, tyktarm og blod. I centret indgår desuden forskning i sjældne sygdomme, allergi og farmaci. Blandt samarbejdspartnerne er Det Danske Tvillingregister, OPEN – Odense Patient dat Explorative Network, Klinisk Genom Center, hvor de fleste gen-sekventeringer foregår og SDU’s Abacus 2.0 super-computer, der er uundværlig for centret. Computeren er nemlig rustet til at arbejde med millionvis af informationer og koble nye og eksisterende patientdata sammen med svarene fra genundersøgelserne. 

– Centret står på et stærkt fundament. Det er en ting. Noget andet er, at vi allerede har taget teknologien i brug på flere niveauer og høstet en masse viden om, hvilke gener vi skal lede efter ved forskellige sygdomme, forklarer Bjarne Winther Kristensen.

20.000 gener i alt
Bjarne Winther Kristensen påpeger, at forskerne forestiller sig et fremtidsscenarie, hvor samtlige gener hos fx en stor del kræftpatienter bliver kortlagt.

– Når vi taler om kræft, undersøger vi foreløbig et mindre antal gener, som vi ved er årsag til hovedparten af kræfttilfældene. Dem kigger vi særligt efter. Men vi ved også, at der ligger viden begravet i alle de andre, og det er altså 20.000 gener, vi taler om.

En fuldstændig genetisk kortlægning af genernes opførsel, når de traditionelle metoder ikke rækker, har allerede vist sin værdi, når børn bliver født mentalt retarderede eller forstyrrede i deres vækst uden påviselig årsag. Kun ved at undersøge deres og forældrenes gener er det muligt at sætte hurtigt ind med behandling. Et andet aspekt er den opfølgende rådgivning af forældrene, der ønsker at vide, om kommende børn har en risiko for at få samme lidelse.

- Teknologien udvikler sig med stormskridt, og hvert år offentliggør forskere artikler, der gør os klogere på området. Med PREmedico har vi selv taget et vigtigt skridt ind i fremtiden, fastslår Bjarne Winther Kristensen.

FAKTA
Hør mere om PREmedico på OUH Talks den 6. december.

Redaktionen afsluttet: 06.10.2017