Skip to main content

171 nye læger er dimitteret fra SDU

De nyuddannede cand.med.’er har aflagt lægeløfte efter endt uddannelse. Sammen med familie og venner blev de fejret med musik, taler og opmuntrende ord fra en minister.

”Visionen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at forbedre menneskers sundhed, og I skal nu ud og bidrage til at støtte op om den. Jeg vil opfordre til, at I alle indgår i de samarbejder på tværs, der i fremtiden vil blive endnu mere brug for.”
Det var nogle af ordene til de nyudklækkede læger fra Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, da han indledte ceremonien, der markerede afslutningen på den akademiske del af lægeuddannelsen.

Han sagde desuden, at ”på verdensplan stiger behovet for læger stiger meget hurtigere, end vi kan uddanne dem. Derfor bruger man kun lægerne til det, som kun lægerne kan. Og pårørende og andre faggrupper overtager en række opgaver. På den måde hænger sundhedsvæsenet alligevel sammen”.

De 171 nyuddannede læger rejste sig i fællesskab til oplæsningen af lægeløftet, der forpligter dem til at bruge deres kompetencer til gavn for enhver, der har brug for det. Hermed var de klar til at modtage deres kandidatbeviser til klapsalver, pift og begejstrede tilråb fra de mange familiemedlemmer og venner, der fyldte Carl Nielsen-salen i Odense Koncerthus. De fik endda et minutlangt stående bifald fra hele salen.

Et gennemsnit på 11,6

Thorbjørn Holme Christensen modtog prisen for det højeste gennemsnit på årgangen, imponerende 11,6.

Prisen på 20.000 kroner er indstiftet af Nordic Medicare A/S og blev overrakt af sundhedsfaglig direktør Niels Riewerts-Eriksen.
Han fik også et stående bifald, denne gang var det hans meddimittender, der hyldede deres dygtige studiekammerat.

”Du har i høj grad grund til at være stolt. Og nu er du på femte minut læge. Men det er ikke tid til at slappe af. Med lægegerningen er tidsforbruget stort. Og mødet mellem læge og patient er ikke altid ligeværdigt på det faglige plan, men det skal det være på det menneskelige plan. Det er noget af det, der gør jobbet så smukt,” sagde Niels Riewerts-Eriksen.

SDU er bedst til sammenhold

Kandidattalen blev afholdt af Kathrine Tholstrup Rørsgaard, som havde valgt temaerne sammenhold, samarbejde og fællesskab, som hun mener, adskiller medicinstudiet på SDU fra de andre danske lægelige uddannelser.

”Hvem har brug for curling-forældre, når man har curling-medstuderende? Det at ville andre det bedste, er rigtig vigtige egenskaber hos en læge. Evnen til at kunne sætte sig i patienternes sted er essensen af vores virke. Vi skal huske, at det er mennesker, vi har med at gøre, og ikke bare utilfredse kunder.”

Det musikalske indslag stod studerende fra Syddansk Musikkonservatorium, Karen Marie Sørensen (fløjte) og Janus Araghipour (klaver), der spillede Franz Doppler ”Airs Valasques” opus 10, for.

Tillykke fra ministeren

Ældreminister Thyra Frank forestod festtalen ved dagens arrangement og hun havde fokus på den betydningsfulde rolle, som lægerne spiller i samfundet. Og for den enkelte borger og patient.

”Det er en festdag for jer, men også for mig, for de fleste af jer vil på et tidspunkt få med ældre at gøre. Som sygeplejerske ved jeg, hvor meget læger betyder. Men jeg ved også, hvor meget samarbejde betyder. Gensidig respekt og fælles faglig stolthed mellem læger og sygeplejersker.”

Thyra Frank fremhævede, at alle har ret til et godt liv, hele livet. Og at værdighed er essentielt i forhold til mødet med ældre.

Det handler mere om dannelse end uddannelse

”I vil komme til at stå i mange dilemmaer. Et af dem er ældre og sygdommen demens, som byder på svære situationer. Pårørende og plejepersonale har meninger og holdninger og I vil som læger skulle træffe svære beslutninger. Hvordan giver man den bedste behandling uden at overskride den dementes grænser?

Når I nu skal ud og føre gavn, håber jeg at I vil have et åbent sind og en alsidig tilgang til jeres arbejde.”

”Nærkontakt og omsorg i øjenhøjde betyder alverden for især ældre patienter. Her handler det nok mere om dannelse end uddannelse. Det er altafgørende for de ældre borgere, at de føler sig trygge og bliver mødt med værdighed.”

Højtideligheden blev rundet af med en reception, hvor der var lejlighed til at ønske hinanden tillykke og skåle på endt uddannelse.

Redaktionen afsluttet: 30.06.2017