Skip to main content

Menneskerettighedspris til Jørgen Lange Thomsen, SDU

Den internationale sammenslutning af Retsmedicinere, IAFS, overrækker sin Menneskerettighedspris 2017 på IAFS-konferencen i Toronto i den 25. august til professor Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, SDU.

IAFS giver Jørgen Lange Thomsen prisen for hans arbejde med Amnesty International og for hans indsats som foregangsmand indenfor retsmedicinens rolle som støtte for menneskerettigheder i såkaldt skrøbelige stater. De giver ham endvidere prisen for hans bidrag til det globale retsmedicinske samfund som medlem af Røde Kors’ Rådgivende Råd og hans arbejde med de kliniske retsmedicinske aspekter for asylansøgere i Europa.

Mød forskeren

Jørgen Lange Thomsen, Professor emeritus, Retsmedicinsk Institut

Jørgen Lange Thomsen

Redaktionen afsluttet: 24.08.2017