Skip to main content

111 nybagte læger fra SDU

”I dag opfattes I som læger. Læger, som samfundet efterspørger og har brug for.”

”Der sker store ændringer i befolkningen, som I skal være med til at forholde jer til. Folk bliver ældre,” indledte dekan Ole Skøtt

Og han fortsatte med at tegne linjerne for de behandlingsmuligheder, som kommer til de nyuddannede læger. Ny teknologi og personligmedicin vil gøre behandlingen helt anderledes med patienter, der er aktive deltagere i egen behandling..

”Dette stiller store krav til jer som læger, hvor I skal håndtere dialog og behandling som eksperter og som behandlere i dialog med patienterne, som I skal være gode til at forstå.”

Højeste snit

Efter aflæggelsen af lægeløftet, modtog cand. med. Sinem Saritas, med holdets højeste gennem snit på 11,8,  kr. 20.000 fra Nordic Medicare.

Sinem Saritas

Stort tillykke til Sinem fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet!

Kandidaternes tale

Mads Kjersgaard Rasmussen holdt kandidattalen med misundelse i stemmen ovenpå gaveoverrækkelsen.

”Vi har det sidste halve år været gennem det 12. semester, hvor brikkerne er faldet på plads, og nu skal vi ud at løfte de syv lægeroller.”

”Nu skal vi tage ansvar for menneskeliv og udholde vagter på 16 timer, men det skal nok gå.”

Mads Kjersgaard Rasmussen sluttede af med at fortælle om Perine fra holdet, der fødte i løbet af eksamensugen , men alligevel blev kandidat, fordi hun gik til eksamen om formiddagen før fødslen og dagene efter.

Prorektors tale

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen holdt festtalen for de nye læger og fremhævede det identitetsskabende ved netop lægeprofessionen.

”Det er nu, hvor I forlader SDU, at I har den helt stor all round-viden om menneskets sygdomme. Nu skal I ud at specialisere jer.”

Bjarne Graabech fortalte om sin søn, der også er læge fra SDU. Han fortalte om sin søn, som har været udsendt for Læger Uden Grænser og den forskel, man kan gøre med uddannelsen. I hans tilfælde i Grækenland under sidste års flygtningestrøm.

Bjarne Graabech Sørensen sluttede af med at ønske alle tillykke med eksamen og god vind fremover.

Læs Medicin
Medicin ved SDU

Læs mere om bacheloruddannelsen i Medicin

Redaktionen afsluttet: 27.01.2017