Skip to main content

FLASH - nyt eliteforskningscenter på OUH: Leversygdomme skal ud af skyggen

OUH går nu ind i kampen mod leversygdomme med en bevilling på 14 mio. kr. til et nyt eliteforskningscenter.

FLASH er navnet på OUH’s femte eliteforskningscenter, der ledes af Aleksander Krag, professor på SDU og overlæge på Afdelingen for medicinske mavetarm- og leversygdomme. Centret skal forske i skrumpelever, fedtlever og alkoholbetingede leversygdomme, der oftest opdages så sent, at tilstanden er livstruende.

Vil finde metode til tidlig diagnosticering
– Vi mener, at leversygdomme har levet i skyggen af andre sygdomme, og det skyldes blandt andet, at patienterne ikke får symptomer, før det er for sent. Og det er brandærgerligt, at vi ikke fanger dem ti år tidligere. I det øjeblik vi finder metoden til tidlig diagnosticering, har vi en chance for at hjælpe dem – også med at ændre kurs og livsstil, så de kan få leveren på ret køl, siger Aleksander Krag.

Faktum er, at 10-20 procent af befolkningen udvikler fedtlever, og lige så sikkert er det, at langt de fleste tilfælde udspringer af en såkaldt vestlig livsstil. Alt for mange drikker for meget – hvilket vil sige mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, mange har et alt for højt BMI - og antallet er stigende. I hælene på begge dele følger ofte sukkersyge – og i den sidste ende leversygdomme med en betydelig risiko for en dødelig udgang.

Internationalt samarbejde
Med FLASH bliver det muligt at give leversygdommene en hårdt tiltrængt opmærksomhed. Centret bringer nemlig leverforskning i Odense på verdenskortet og øger dermed mulighederne for internationalt samarbejde med førende forskere.

– Grundstammen i FLASH er effektivt samarbejde nationalt og internationalt. Vi ved, at vi kan og skal være specialister på alle områder, men har brug for løsninger fra alle hjørner af i videnskaben fra det lægefaglige, over teknologi, genetik til analyser af proteiner og tarmbakterier. Dybest set skal vi forske i hele kroppens kommunikation med leveren, fordi den er så central, som den er, for de vitale organers trivsel.

Patienterne på råd
En vigtig samarbejdspartner for eliteforskningscentret er patientforeningerne både i Danmark og på europæisk plan. De tages med på råd, og de skal også være med til at sprede budskabet om leversygdomme og få dem sat på dagsordenen.

– Vi læger har traditionelt haft den opfattelse, at det er dem, der har mest forstand på patientens sygdom. Det har vi også set ud fra en lægelig betragtning. Men dem, der har sygdommen tættest på, er patienten. Og de er dem, der ved, hvordan sygdommen påvirker den enkelte, ægtefællen, børnene. Det skal vi blive bedre til at lytte til. Også derfor inviterer vi medlemmer af foreningerne med på nogle af de møder, vi holder i FLASH-regi, siger Aleksander Krag.

Konkrete tiltag på vej
Nye tiltag for at finde leverpatienterne tidligere er på vej, men som al anden forskning går der tid fra ’opfindelse’ til realisering. Konkret handler det om i samarbejde med de praktiserende læger at ’filtrere’ patienter i højrisikogruppen. Aleksander Krag vurderer tidsrammen til at være inden for en overskuelig fremtid: 

– Indsatsen bliver det første skridt for at bekæmpe de negative konsekvenser af alkohol og fedme. Alkohol er i dag i Danmark den største risikofaktor for dødelig leversygdom, mens det i USA først og fremmest skyldes fedme. Og går det, som vi har set med andre livsstilssygdomme, tyder det på, at vi også herhjemme vil opleve en decideret fedmeepidemi og dermed skal vi være parat til at modtage endnu flere patienter med en syg lever. Og de skal findes, før det er for sent.

FAKTA:
Eliteforskningscentrets navn er ”FLASH – Fibrosis, Fatty Liver and Steatohepatitis Research Centre Odense” eller på dansk; skrumpelever, fedtlever og alkoholbetingende leversygdomme. Den 20. april 2017 blev centret valgt som hospitalets femte eliteforskningscenter af en international bedømmelseskomite. FLASH modtager 14 mio. kr. over fem år.

Mød forskeren

Professor, overlæge, ph.d. Aleksander Krag, Afdelingen for Medicinske Mave-tarm-sygdomme, OUH. Bag FLASH er ud over professor Aleksander Krag også professor Jonel Trebicka og ass. professor Manu Arumugum Københavns Universitet.

Aleksander Krag

Redaktionen afsluttet: 01.06.2017