Skip to main content

En buddy til sundhedsprofessionelle i krise

Forskningsprojektet ”The Buddy Study” på OUH og SDU er det første af sin art i Danmark. Hensigten er at tilbyde de sundhedsprofessionelle en ’buddy’ – en kollega, der er parat til at lytte, når der er behov for at få bearbejdet en traumatisk hændelse på arbejdspladsen.

Under en nattevagt år tilbage på OUH’s fødeafdeling er der endelig tid til en tiltrængt pause i kaffestuen. Det har været en travl og barsk nat, og et lille nyt liv hænger i en tynd tråd. Stemningen er tung, og personalet dybt bekymrede. En ældre, erfaren jordemoder siger følgende ”Alle jordemødre bærer et barn eller en familie i deres hjerte.”

Den sætning kilede sig dybt ind i jordemoder og nu postdoc, ph.d. Katja Schrøders bevidsthed og blev anstødssten til hendes ph.d.-afhandling og artikler om traumatiske fødselsforløb set fra den sundhedsfagliges perspektiv. Nu er hun gang med forskningsprojektet ”The Buddy Study”, der går skridtet videre. Det sigter mod at indføre et kollegialt støtteprogram, der skal klæde kolleger på til at tage vare på hinanden.

– Min ph.d. var en national undersøgelse af, hvordan jordemødre og fødselslæger oplever at være involveret i forløb, hvor der sker skade på mor eller barn. Og det er tydeligt, at de rammes hårdt af traumatiske hændelser. Flere giver udtryk for, at de har svært ved at dele oplevelsen og i det hele taget erkende, at de er i krise. Det er der flere årsager til. En af dem er, at de føler en høj grad af faglig stolthed og er bekymrede for, hvad kolleger og ledelse tænker om dem.

– Desuden har mange en forventning til dem selv om, at de bør kunne klare det selv. For vi er jo uddannet til vores arbejde og har dermed accepteret, at vi undervejs oplever noget, der går anderledes, end vi ønsker det, forklarer Katja Schrøder og understreger, at også internationale studier viser et stort behov for at nedbryde de barrierer, der hindrer en nødvendig kommunikation.

Uddannelse i nærvær
To afdelinger på OUH, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og Onkologisk Afdeling, er involveret i ”The Buddy Study”. På nuværende tidspunkt har Katja Schrøder lavet feltstudier og fokusgruppeinterviews, og næste skridt er et seminar over to timer, hvor alle skal deltage. Her får de sundhedsprofessionelle undervisning i eksistentiel kommunikation og et brush-up på krisekommunikation.

– Det er målet med Buddy-studiet, at det skal lede til en systematisk tilgang til kollegial støtte, og i sagens natur skal den støtte være højt kvalificeret.

En nødvendig del af opgaveløsningen
Når alle har været på seminar, skal hver især vælge to personer som deres buddies. Det er udtryk for, at programmet bygger på personlige relationer i erkendelse af, at kemi og tillid har betydning for, hvordan og hvor meget, mennesker tør åbne sig. Det helt særlige bliver, at den pågældende ikke selv skal række ud efter hjælp. I stedet tager en af de to buddies kontakten.

– Det er svært at bede om hjælp efter et belastende forløb. Bærer man fx på tvivl om, hvorvidt man utilsigtet har påvirket udfaldet, er det en tung byrde, som de fleste står alene med. I dag er mange afdelinger så store, at det næsten er umuligt at have tæt føling med hver enkelt kollega. Derfor er Buddy-ordningen designet, så alle er sikret en samtale. På den måde gør vi maskerne finere i de ansattes sikkerhedsnet, og afdelingen viser samtidig, at den tager ansvaret på sig.

Medarbejderne er den største ressource
Katja Schrøder fortæller, at der er internationalt er fokus på at udvikle støtteprogrammer. Men viden om, hvad der virker, er stadig sparsom. Her vil Buddy-studiet kunne bidrage med erfaringer, som kan få betydning for både personale og patienter.

– Vi ved fra litteratur og studier, at de sundhedsprofessionelles fysiske og psykiske helbred har betydning for kvaliteten af pleje og behandling. Så på den måde kommer vi ikke uden om at adressere medarbejdernes trivsel, hvis vi vil sætte patienten først. Alt andet lige – uanset teknologi, evidens og forskning, kvalitets- eller forbedringsmodeller – så er det de mennesker, der udfører arbejdet i sundhedsvæsenet, der udgør den største ressource og værdi for patienternes behandling og pleje.

Håbet og forventningen hos Katja Schrøder og hendes kolleger i projektet er, at ”The Buddy-Study” vil føre til en ny kultur. At det at tage vare på hinanden er en obligatorisk del af at indgå i et team.

FAKTA
Buddy-programmet kort fortalt
Programmet træder ind på det menneskelige plan uden at være terapi eller behandling. Det erstatter ikke den debriefing, der finder sted efter utilsigtede hændelser, eller andre tilbud om psykologhjælp eller supervision. Programmet trækker på samarbejde med Dr. Hanan Edrees, som har udviklet og implementeret et støtteprogram på Johns Hopkins Hospital i Baltimore.

Se eller gense Hanan Edrees under OUH Talks.

Mød professoren

Katja Schrøders, jordemoder og postdoc, ph.d. ved Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.10.2017