Skip to main content

1000 danskere kan undgå hospitalsindlæggelse hvert år

Data fra 3000 patientforløb viser, at mange danskere årligt kan slippe for at blive indlagt på sygehuset på grund af symptomer på blødende mavesår. I stedet kan de behandles ambulant.

Hvert år kommer over 5000 danskere på hospitalet med symptomer på blødning fra den øverste del af mave-tarm kanalen. En af de hyppigste årsager er blødende mavesår, og de fleste steder indlægges næsten alle patienter rutinemæssigt på sygehuset. Men med ny viden fra et omfattende internationalt forskningsprojekt kan op mod 19 procent fremover nøjes med en vurdering af en læge på sygehuset.

– Det svarer til 1000 danske patienter, som kan tage hjem typisk efter en times tid med besked om, at der ikke er mistanke om farlig blødning, og at vi gerne vil se dem til en kikkertundersøgelse af maven inden for få dage. De slipper dermed for at blive indlagt, og hovedparten af vores patienter er meget glade for den melding, fortæller læge på Afdeling for Medicinske Mave-Tarmsygdomme, OUH, og postdoc på SDU, Stig Borbjerg Laursen.

Styrke i mange data

Forskningsprojektet er baseret på data fra 3012 danske og internationale patienter med symptomer på blødende mavesår. Forskningen resulterer i, at læger i hele verden nu er i stand til med stor sikkerhed at vurdere, om den pågældende patient er livstruende syg og skal indlægges til observation eller sikkert kan sendes hjem.

Glasgow-Blatchford score

Titlen på historiens ’helt’ er The Glasgow-Blatchford score – systemet, som lægerne på akutafdelingen benytter for at fastslå, om der er risiko for en livstruende blødning. Patienten undersøges af lægen og får målt blodtryk og puls samt taget en blodprøve. Ud fra dette og kendskab til patientens tidligere sygehistorie vurderes behovet for indlæggelse.
– Når vi har blodprøven, tager det under et minut at beregne, om patientens symptomer er så alvorlige, at de skal indlægges og have lavet en akut kikkertundersøgelse med henblik på behandling. Den resterende del – omkring 10-15 procent af patienterne – visiterer vi allerede nu til ambulant udredning og behandling her på afdelingen, forklarer Stig Borbjerg Laursen.

Aldrig testet før i så stor skala

– Studiet er det første store internationale multicenter-studie, der har undersøgt værdien af scoringssystemer til denne patientgruppe. Udfordringen har tidligere været, at systemerne kun var undersøgt i enkelte centre og i relativ lille målestok, hvorfor vi ikke med sikkerhed kunne vide, om fremgangsmåden nu også var den rigtige. Det kan vi nu, fastslår Stig Borbjerg Laursen. I dag bruges scoringssystemet kun på relativt få afdelinger i verden. Stig Borbjerg Laursen anser det for sandsynligt, at flere tager det i brug de kommende år, når metoden indføres i de nationale og internationale anbefalinger. – Der er tale om forskningsresultater, der er til gavn for patienterne og samtidig ressourcebesparende, siger han. Resultatet er for nylig offentliggjort i det anerkendte tidsskrift ’British Medical Journal’, hvilket i sig selv medvirker til at understrege projektets betydning.

FAKTA:

Stig Borbjerg Laursen og hans kolleger på Afdelingen for Medicinske Mave-tarmsygdomme holder årlige kurser for hhv. læger og sygeplejersker fra hele landet. Formålet er at øge kvaliteten af behandlingen af disse patienter og sikre, at nye forskningsresultater hurtigst muligt bliver implementeret på sygehusafdelingerne.

Cirka en tredjedel af patienterne med blødning i øvre mave-tarmkanal har blødende mavesår.
Ud af de i alt 3012 patienter i projektet stammer de 676 fra patienter på OUH.
Link til artikel i tidsskrift https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28053181

Mød forskeren

Postdoc, Læge, ph.d., post doc stipendiat Stig Borbjerg Laursen, Medicinsk Gastroenterologi.

Stig Borbjerg Laursen

Redaktionen afsluttet: 10.03.2017