Skip to main content

Flourstoffer i kroppen reducerer immunforsvaret

Grænseværdierne for fluorstoffer i drikkevandet er alt for høje - også i Danmark. Måske helt op til 100 gange.

I de seneste år har professor Philippe Grandjean fra Harvard School of Public Health og Syddansk Universitet været med til at undersøge giftvirkningerne af de såkaldte fluorstoffer, der blandt andet findes i stegepander, møbler, tæpper, sko, pizzabakker og andet. De bruges til overfladebehandling og imprægnering. Desuden bruges de i skumslukkere, og store mængder kan sive ned i drikkevandet, hvor der holdes brandøvelser.

Forskningen har stået på i et tæt samarbejde med færøske forskere, da befolkningen på Færøerne ud over fisk også spiser grindehval, som kan ophobe giftstofferne. I samarbejde med overlæge Pál Weihe, Afdeling for Arbejdsmedicin og Folkesundhed, Færøernes Sygehusvæsen i Tórshavn er flere tusinde børn undersøgt med blodprøver fra navlesnoren og løbende kliniske data op til voksenalderen. Forskerholdet har fundet fluorstoffer i alle blodprøver. Der er altså ingen hverken danskere eller færinger, der ikke er eksponerede for dem.

En undersøgelse, der offentliggøres i dag i Environmental Health Perspectives af Philippe Grandjean og hans forskerhold, viser, at øget optag af fluorstofferne PFOA og PFOS reducerer børns immunforsvar, og at påvirkningen stadig kan spores op i ungdomsårene. Helt konkret reduceres børns muligheder for at reagere med antistoffer, når de bliver vaccineret. Dermed risikerer man, at vaccinerne ikke kommer til at virke, som de skal. Undersøgelsen offentliggøres i dag i et tidsskrift, der udgives af USA’s sundhedsministerium.

En anden nylig undersøgelse fra forskerholdet viser, at mødre med højere eksponering for disse stoffer langtfra er i stand til at amme deres børn så længe som normalt, måske på grund af påvirkninger af moderens hormonbalance. Ifølge forskerne tyder begge undersøgelser på, at fluorstofferne er skadelige selv i de mængder, som forekommer i store dele af den vestlige verden.

"Miljø- og Fødevareministeriernes rådgivende grænser for PFOA og PFOS er sat alt for højt til at beskytte mod toksiske effekter på immunsystemet," siger professor Philippe Grandjean. ”Vores forskning har dokumenteret skade på det humane immunsystem fra disse stoffer på niveauer, der ligger langt under dem, myndighederne er gået ud fra."

Kemikalier fundet i folks kroppe

Philippe Grandjean har siden 2003 udover at være professor på SDU også være adjungeret professor ved Harvard, og i USA er problemet med fluorstoffer i drikkevandet voksende, fordi man i de seneste år er begyndt at analysere for dem.

Philippe Grandjean har sammen med amerikanske kolleger påvist, at omkring seks millioner amerikanere - og formodentlig langt flere - er udsat for fluorstofferne i forurenet drikkevand. Forureningen stammer især fra militærbaser og industrianlæg. Også denne undersøgelse udkommer i dag.

På grund af den nylige erkendelse af forureningens omfang, og fordi Grandjeans resultater tyder på, at grænseværdierne er alt for høje, har den danske forsker fået mange henvendelser fra myndigheder og bekymrede borgergrupper. Men fluorstofferne er svært nedbrydelige, så problemet er svært at håndtere.

”Nu nærlæser amerikanerne, hvad vi har fundet og overvejer, hvad man i praksis kan gøre med denne alvorlige forurening, ” siger Philippe Grandjean.

Mød forskeren

Professor, forskningsleder Philippe Grandjean ved Forskningsenheden for Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Philippe Grandjean

Redaktionen afsluttet: 09.08.2016