Skip to main content

Motion påvirker ikke brysters fasthed

Hidtil har det været en udbredt opfattelse, at risikoen for brystkræft afhang af brysternes fasthed – og at denne kunne ændres ved fysisk aktivitet. Ifølge et nyt studie fra SDU ser der ikke ud til at være en sammenhæng.

Jo tættere vævet i en kvindes bryst er, des større er risikoen for, at hun udvikler brystkræft. Store epidemiologiske undersøgelser i Danmark såvel som i resten af verden har vist, at de kvinder, der har tæt brystvæv, har en fire-seks gange større risiko for at udvikle brystkræft end normalt.

Brystvævets tæthed og fasthed er da også noget af det første, man ser på, når en kvinde undersøges ved mistanke om brystkræft og i de obligatoriske mammografier.

Det har været en udbredt opfattelse, at motion kan forebygge brystkræft. Men den fysiske aktivitet påvirker altså ikke, ifølge det nye studie, en af de største risikofaktorer, nemlig fastheden af brystvævet.

Faste bryster i farezonen

Shadi Azam, forskningsassistent på Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU i Esbjerg, fandt i sit forskningsprojekt ingen sammenhæng mellem mængden af fysisk aktivitet og fastheden af brystvævet.
Studiet er baseret på data fra 5.700 danske kvinder, som blev screenet for brystkræft mellem 1991 og 2001 og blev præsenteret på European Breast Cancer Conference.

-Vi ved, at brystvævets fasthed er en af de største risikofaktorer for brystkræft. Det skyldes dels, at det faste brystvæv gør det svært at finde tumorer ved mammografien. Og at der er en sammenhæng mellem fast brystvæv og udviklingen af de abnormaliteter i cellerne, der fører til brystkræft, forklarer Shadi Azam.

Hun håber, at hendes resultat vil føre til yderligere undersøgelser af sammenhængen mellem motion og kræft.

Motion er godt for noget andet

Selvom Shadi Azams studie ikke fandt sammenhæng mellem fysisk aktivitet og brystvævets fasthed, betyder det ikke, at motion ikke har indflydelse på risikoen for at få kræft.

Men andre faktorer spiller også ind, og forskere anbefaler blandt andet, at kvinder for at forebygge risikoen spiser sundt, undgår alkohol og rygning – og fortsat dyrker motion.

Studiet har været offentliggjort som conference abstract i European Journal of Cancer.

Forskeren bag

Shadi Azam, Tidl. Institut for Sundhedstjenesteforskning. Kontakt kan ske til Arja. R. Aro.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 20.04.2016