Skip to main content
DA / EN
Forskning

Sådan får du brugerne med i forskningen

En forsker og en bruger nu givet deres bud på, hvordan forskerne kan få brugerne med i forskningen. Sammen har de udgivet en artikel, som beskriver, hvordan samarbejdet bliver bedst muligt.

Af Nana Olejank Hansen, , 06-06-2024

Et samarbejde mellem en forsker fra Syddansk Universitet og en bruger fra Odense Universitetshospital har ført til en oplysende og vigtig artikel om, hvordan brugerinddragelse kan blive en succes.

Når brugerens oplevelser og perspektiver bliver medtaget i forskning, tilfører det værdi for både sundhedsvæsenet, forskere og brugere.

En del forskere finder det dog svært at komme i gang: Hvordan gør man?

-Kontakten mellem forsker og bruger kræver et helt basalt pædagogisk relations-arbejde. En god og tillidsfuld relation kræver både tid og respekt, forklarer ph.d.-studerende Anne Wettergren Karlsson, som er forskeren bag artiklen, og fortsætter:

-Det er dog også væsentligt at kigge nærmere på de understøttende rammer for samarbejdet. Det har vi også beskrevet i vores artikel. Det er for eksempel tid, sted og økonomi. Forskeren får løn for sit arbejde, mens brugeren kan ende med at betale både for transporten og med sin tid. 

Definition af forsker og bruger

Termen ”forsker” bliver brugt for det personale, som inddrager brugere. Det dækker for eksempel videnskabeligt personale, forskningssygeplejersker og læger. Termen ”bruger” bliver brugt for de patienter, pårørende og borgere, som deltager i forskningssamarbejdet.

Behov for større fokus på rammerne for samarbejdet

Artiklen er blevet til på baggrund af observations- og interviewdata fra Anne Wettergren Karlssons feltstudier på Odense Universitetshospital, litteratur om brugerinddragelse og samtaler og refleksioner mellem Anne Wettergren Karlsson og Bjarne Ledet Larsen, som er mangeårig bruger af sundhedsvæsenet og en del af brugerrådet i Enheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet.

-Det er vigtigt, at forskerne og de sundhedsansatte hjælper brugerne med at komme på banen. Det er noget af det, som har fungeret rigtig godt i mit og Annes samarbejde. Bruger-forskersamarbejder er en del af fremtiden og løsningen på et bedre, stærkere og mere brugerorienteret sundhedsvæsen, fortæller Bjarne Ledet Larsen.

Arbejdet er udgivet på sygeplejevidenskab.dk og har vist, at forskerne gerne vil omfavne brugerinddragelsen, men har svært ved at se, hvordan de skal gribe det an. Der er behov for et øget fokus på de understøttende rammer omkring brugerinddragelsen, og forstå inddragelsen fra begges perspektiv, så den kan blive en succes og en fast integreret del af forskningsprocessen. 

Tre gode råd til brugerne

Bjarne Ledet Larsen kommer her med tre gode råd til andre brugere, der gerne vil være med i et forskersamarbejde:

  • Motivation: Find ud af, hvad din motivation er. Min motivation er at arbejde for at give min søn med type 1 diabetes et bedre liv
  • Samarbejd med de rigtige: Vær generøs og giv mere end du får – det giver gode muligheder for et reelt samarbejde. Vær kritisk i forhold til hvem du samarbejder med, så du ikke spilder din tid.
  • Netværk: Allier dig med andre brugere, som kan give dig støtte og sparring på dine ideer.

Derudover skal du forberede dig mentalt på modstand fra systemet – det er ikke alle, som hilser brugerperspektiverne velkomne.

Forudsætninger for det gode samarbejde

  • Kontakt: Kan skabes på mange forskellige måder, og det er vigtigt at komme brugeren i møde
  • Relation: En god og tillidsfuld relation mellem forsker og bruger
  • Sprog: Brug et sprog, som begge parter kan forstå
  • Forskellige forudsætninger: Forskeren har den teoretiske viden, mens brugeren har den erfaringsbaserede viden
  • Rammer: For eksempel i form af tid, sted og økonomi.

Kilde: ”Hvad skal der til for at brugere og forskere kan samarbejde om sundhedsforskning"

Fokus på brugerinddragelse i forskningen

Både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Klinisk Institut har brugerinddragelse som en del af deres forskningsstrategier.

Læs SUND’s forskningsstrategi

Læs KI og OUH’s fælles forskningsstrategi

 

Mød forskeren

Anne Wettergren Karlsson er ph.d.-studerende ved Enhed for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P), SDU og OUH.

Kontakt

Mød brugeren

Bjarne Ledet Larsen er bruger af sundhedsvæsenet. Han er medlem af brugerrådet i Enheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet, far til en søn med type 1 diabetes og forskningsven på Odense Universitetshospital.

Kontakt

Læs artiklen

Du finder artiklen: ”Hvad skal der til for at brugere og forskere kan samarbejde om sundhedsforskning” på Sygeplejevidenskab.dk

https://doi.org/ 10.62680/FA0824

Redaktionen afsluttet: 06.06.2024