Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Mohammad Naghavi-Behzad

Projektet undersøgte den bedste billedteknologi til at overvåge behandlingsrespons hos patienter med metastatisk brystkræft.

Hvad er titlen på din afhandling?

Sammenligning af FDG-PET/CT og kontrastforstærket computertomografi til responsovervågning hos patienter med metastatisk brystkræft.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Afdelingen for Nuklearmedicin, Odense Universitetshospital.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Malene Grubbe Hildebrandt (Ledende overlæge, forskningsleder, ph.d., klinisk lektor). 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Hvad er den bedste billedteknologi til at overvåge behandlingsrespons hos patienter med metastatisk brystkræft? Jeg forventer at finde ud af, at FDG-PET/CT er mere følsom og omkostningseffektiv end kontrastforstærket computertomografi til denne opgave. 
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Jeg har anvendt en metode, hvor jeg vil observere og analysere data fra 300 patienter med metastatisk brystkræft, der bliver overvåget enten med FDG-PET/CT eller kontrastforstærket computertomografi. Jeg sammenlignede responskategorier, overlevelse og omkostningseffektivitet mellem de to billedteknologier.

 

Hvordan kan din forskning brugegs (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne af min forskning vil kunne bruges til at forbedre behandlingen af patienter med metastatisk brystkræft ved at hjælpe læger med at træffe bedre beslutninger om behandlingsresponsmonitorering. Dette vil potentielt kunne forlænge patienternes overlevelse og reducere omkostningerne ved behandlingen.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 27. oktober 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 13.09.2023