Skip to main content

Forskningsenhed for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (Odense)

Forskningsenheden er hjemmehørende i Nuklearmedicinsk Afdeling (NMA), Odense Universitetshospital (OUH) og beskæftiger sig med forskning og udvikling (FoU) inden for det klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske fagområde med det formål at medvirke til øget sygdomsforståelse og en mere rationel og markant forbedret patientbehandling. Enheden driver basal og klinisk forskning af høj kvalitet, alene samt i høj grad i samarbejde med kliniske hospitalsafdelinger og afdelinger og centre ved Syddansk Universitet (SDU) samt nationale og internationale partnere.

For yderligere information se vores engelske site

Klinisk Institut Nuklearmedicinsk Afdeling Odense Universitetshospital

  • Kløvervænget 47, indgang 44, 46
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6541 2983
  • Fax: +45 6590 6192

Sidst opdateret: 10.05.2023