Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Martin Mau

Projektet undersøgte hvad vandring er, og hvad det er man formoder, at vandring gør.

Hvad er titlen på din afhandling?

Forventningen om bedring – en diskussion af begrebslige og teoretiske antagelser om den psykologiske virkning af vandring.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Psykologi.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Kirsten Kaya Roessler, professor, dr phil. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøgte hvad vandring er, og hvad det er man formoder, at vandring gør. 

 

Hvad fandt du ud af?

Håbene til vandringens mulige psykologiske virkninger er høje, men forskningen bag ikke velafdækket. For at imødegå nogle af de mangler, som præger forskningen, svarer afhandlingen på, hvad vandring er, og hvad det er man formoder, at vandring gør. Det diskuteres, hvordan vandring bedst forstås som en som en måde at gå på, karakteriseret ved afkobling. Herudover diskuteres det hvordan vandring kan være del af en eksistentiel udviklingsproces mod at ”blive en person”, med fokus på blandt andet udviklingen af selvbevidsthed og mod.

Hvordan gjorde du det (metode)?

Hovedsageligt en kvalitativ og teoretisk analyse.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Psykologi.

Læs mere

Kontakt forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den d 10. oktober kl. 13 i U48A, på Campusvej 55, 5230 Odense M.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 27.09.2023