Skip to main content
DA / EN
EU-bevilling

Samarbejde om Odense Fjord og Fyn skal inspirere andre EU-lande

Flere forskere fra SDU er med i nyt EU-projekt, der skal finde gode løsninger på bedre vandmiljø og klimatilpasning til hele Europa.

Af Birgitte Svennevig, , 06-02-2024

Erfaringer fra arbejdet med naturbaserede løsninger på Fyn får opmærksomhed i EU, som nu har afsat ca. 140 mio. kroner til et projekt, der bl.a. skal styrke arbejdet med at gøre Odense Fjord sundere og skabe viden til andre lande i den europæiske region.

Valget er bl.a. faldet på Fyn, fordi der allerede foregår et offentligt-privat samarbejde om at forbedre vandtilstanden i Odense Fjord; nemlig Odense Fjord Samarbejdet.

- Danmarks bidrag bliver at sætte fokus på hele vandets kredsløb. Hvad sker der f.eks., når vandet bevæger sig på tværs af større områder og mellem kommuner? Samtidig får vi fokus på, hvordan man skaber modstandsdygtige byer, som kan holde til fremtidens vejr- og klimapåvirkninger. Her spiller SDUs erfaring ind, for mange af de løsninger, som kan forbedre vandtilstanden er de samme som dem, der giver klimamodstandsdygtighed, siger Gary Banta, der er institutleder på Biologisk Institut.

Hvad er naturbaserede løsninger?

Naturbaserede løsninger er tiltag, som med udgangspunkt i naturen iværksættes for at imødegå f.eks. klimaforandringer, miljøforurening og biodiversitetskrise. En naturbaseret løsning kan f.eks. være at erstatte diger med strandenge, hvor vandet har plads til at trække sig naturligt ind og ud.  

Sådanne løsninger kan f.eks. være genetablering af den naturlige hydrologi, vådområder, genslyng, genåbning af vandløb, etablering af regnvandsdamme og regnbede i byområder og andre grønne tilgange til håndtering af vand og naturbaseret klimatilpasning.

SDU-biologernes bidrag bliver overordnet at understøtte de fynske kommuner med at vurdere, hvilke naturbaserede løsninger, der vil være de bedste på Fyn – ikke alene for klimaet og vandtilstanden, men også for biodiversiteten.

Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet deltager også Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab, der skal bidrage med en forståelse af, hvad der motiverer og/eller bremser mennesker, når det kommer til at leve med naturbaserede løsninger. Her inddrages forskning i f.eks. psykologi og økonomi.

Til gengæld for sin medvirken modtager Danmark blandt andet de andre landes erfaringer med det komplekse lovgivningsarbejde, som skal til, når der skal tages højde for klimatilpasning. Disse erfaringer vil blive vigtige brikker i det videre arbejde med at skabe langvarig effekt af forskningsprojektet.

Om projektet

 • ARCADIA er et fælles-europæisk projekt med 42 partnere.
 • Ledende partnere er Danmark, Italien, Sverige, Østrig og Kroatien, som hver har en modelregion, hvor der skal finde særskilte forskningsprojekter sted.
 • Projektet er finansieret af EU's forskningsprogram, Horizon EU, med ca. 140 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. kr. går til danske deltagere.

Danske projektpartnere

 • Odense Fjord Samarbejdet
 • SDU
 • VandCenter Syd
 • Region Syddanmark
 • Odense Kommune.

Læs mere om projektet på EU-webside

Læs mere om projektet på Odense Kommunes webside  

Deltagende SDU-forskere 

 • Gary Banta, marinøkolog og leder af Biologisk Institut. Tilknyttet SDU Climate Cluster. 

 • Sara Egemose, biolog og lektor, Biologisk Institut. Tilknyttet SDU Climate Cluster og Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling.

 • Paula Canal-Vergés, adjunkt, Biologisk Institut.

 • Mogens Flindt, professor i havbiologi, Biologisk Institut.

 • Nikos Ntoumanis, professor i motivationsvidenskab, Institut for Idræt og Biomekanik. Tilnyttet Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab.

 • Cecilie Thøgersen-Ntoumanis, professor i psykologi i fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Idræt og Biomekanik. Tilknyttet Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab.

   
Redaktionen afsluttet: 06.02.2024