Skip to main content

Fokus

Krigen i Ukraine

For 1 år siden invaderede Rusland Ukraine og hele verden blev forandret. Vi sætter fokus på krigen, dens udvikling, og de forandringerne den medfører for det globale samfund og for fremtiden.

  • Film

    "Ukraine kæmper stadig imod Rusland"

    Det er et år siden, Ruslands invaderede Ukraine og kastede Europa ud i krig. Men hvor står vi, når vi skriver 2024? Hvor længe kan amerikanerne fortsætte deres støtte til Ukraine? Hør militæranalytiker, professor Sten Rynning gøre status og give sit bud på, hvad fremtiden bringer for Ukraine og Rusland.

  • Film

    3 grunde: Derfor er Putin ikke bare skør

    Amelie Theussen er post.doc. på Center for War Studies og forsker i ændringer i form af krig og krigsførelse, international ret, krigslove, klassificering af væbnede konflikter, lov og politik og endelig sikkerheds- og forsvarspolitikker i Europa.

Podcastserien Indblik

Eksisterer der stadig spioner?

Under den kolde krig var der godt gang i den med spioner og spionage på begge sider af jerntæppet. Er jerntæppet - med Ruslands invasion af Ukraine - trukket for igen? Og betyder det i så fald, at der stadig findes spioner? Hvis ja, hvad laver de så?

Vi har inviteret koldkrigs- og spionforsker Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet i studiet for at gøre os klogere.

Liste over eksperter inden for Rusland-Ukraine

Moderne krig, udenrigs- og sikkerhedspolitik, NATO’s rolle

Sten Rynning, professor, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 21 93, mobil 60 11 21 93, mail: sry@sam.sdu.dk

Stormagtskonflikt (Rusland, Kina og USA), hybrid krig, cyberdomænet og desinformation

André Ken Jakobsson, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 32 64, mobil 28 95 24 18, mail: ajak@sam.sdu.dk

Dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik, FN og international fred og sikkerhed, militær magtanvendelse

Peter Viggo Jakobsen, professor(deltid), Center for War Studies og Forsvarsakademiet

Kontakt: mobil 20 30 23 22, mail: pvj@sam.sdu.dk

International ret, militæroperationer, FN og Den Internationale Straffedomstol (ICC)

Martin Mennecke, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 65 50 92 18, mobil 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO, generel folkeret og magtanvendelse

Bugge Thorbjørn Daniel, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 6550 3392, mobil 24 37 79 66, mail: btd@sam.sdu.dk

FN, den internationale retsorden, humanitære interventioner, nødret i folkeretten

Frederik Harhoff, professor emeritus, Juridisk Institut, fhv. dommer i ICTY.

Kontakt: 6550 8314, Mobil 3011 4478

Mail: fha@sam.sdu.dk


Stormagtskonflikt (Rusland, Kina og USA), hybrid krig, cyberdomænet og desinformation

André Ken Jakobsson, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 32 64, mobil 28 95 24 18, mail: ajak@sam.sdu.dk

Generel cybersikkerhed

Jacopo Mauro,

Kontakt: tlf.: 65 50 25 72, mail: mauro@imada.sdu.dk

Engelsktalende


Forholdet mellem Rusland og NATO, militærstrategisk udvikling, russisk udenrigspolitik

Olivier Schmitt, professor (deltid), Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 96 87, mobil +33 6 79 22 06 16, mail: schmitt@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Russisk indflydelse på vestlige populistiske og konservative grupper

Vincent Keating, lektor, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 33 40, mobil 24 60 15 23, mail: keating@sam.sdu.dk

Russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, Hvordan begivenhederne opfattes i Rusland

Anna Nadibaidze, ph.d.-studerende, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 75 14, mail: anadi@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Europæiske grænseregioner, konflikten mellem Rusland og Ukraine, polske, russiske og ukrainske forhold

Katarzyna Stoklosa, lektor Center for Grænseregionsforskning

Kontakt: tlf. 65 50 17 76, mail: stoklosa@sam.sdu.dk

(taler både polsk og russisk)

Russisk økonomisk historie og russisk/sovjetisk økonomisk udvikling, russisk økonomi, politiske og sociale forhold

Viktor Malein, videnskabelig assistent, Økonomisk Institut

Kontakt: tlf. 65 50 42 45, mail: vima@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Europas økonomiske historie, russisk historie, russisk økonomisk historie

Elena Korchmina, postdoc, Økonomisk Institut

Kontakt: mail: ekor@sdu.dk

Engelsktalende

Ruslands angreb på Ukraine, krigens love, særtribunal til retsforfølgning af Ruslands aggression mod Ukraine, FN-resolutioner om krigen i Ukraine.

Frederik Harhoff, professor emeritus, Juridisk Institut, fhv. dommer i ICTY.

Kontakt: 6550 8314, Mobil 3011 4478

Mail: fha@sam.sdu.dk


EU's ydre grænser, fordeling af migranter og flygtninge, asylpolitik

Anne Ingemann Johansen, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 43 73, mobil 93 50 75 91, mail: aij@sam.sdu.dk 

Flygtninge- og indvandrerbørn i danske skoler

Gro Hellesdatter Jacobsen, lektor Institut for Kulturvidenskaber

Kontakt: tlf.: 65 50 18 23, mobil: 25 30 91 98, mail: ghja@sdu.dk

Europæiske grænseregioner, konflikten mellem Rusland og Ukraine, polske, russiske og ukrainske forhold

Katarzyna Stoklosa, lektor Center for Grænseregionsforskning

Kontakt: tlf. 65 50 17 76, mail: stoklosa@sam.sdu.dk

(taler både polsk og russisk)

Mindretal, selvbestemmelse og samtidshistorie; herunder myten om at NATO lovede ikke at udvide mod øst

Martin Klatt, lektor, Center for Grænseregionsforskning

Kontakt: tlf. 6550 1767, mobil 93 50 73 64, mail: mk@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO, generel folkeret og magtanvendelse

Bugge Thorbjørn Daniel, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 6550 3392, mobil 24 37 79 66, mail: btd@sam.sdu.dk

Folkeret, menneskerettigheder og folkenes ret til selvbestemmelse

Ulrike Fleth-Barten, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 6550 4091, mobil 93 50 73 10, mail: ulb@sam.sdu.dk

De internationale menneskerettigheder, UN Human Rights Council og Den europæiske Menneskeretsdomstol, havret, Rigsfællesskabet.

Frederik Harhoff, professor emeritus, Juridisk Institut, fhv. dommer i ICTY.

Kontakt: 6550 8314, Mobil 3011 4478

Mail: fha@sam.sdu.dk

Tyskland rolle i Ukraine-konflikten og i europæisk sikkerheds- og udenrigspolitik, Polen, efterretningsvirksomhed og Den kolde krig

Thomas Wegener Friis, lektor, Institut for Historie

Kontakt: tlf. 65 50 22 68 – mobil 25 67 63 80, mail: twfriis@sdu.dk

Kulturelle perspektiver på krig, russisk litteratur

Anders Engberg-Pedersen, professor, Institut for Kulturvidenskaber

Kontakt: tlf. 65 50 18 34 – mobil 53 44 07 71 , mail: engberg@sdu.dk

Årsager til krig, fredsaftaler, ødelæggelser af kulturværdier og civile infrastrukturer, genopbygning efter krig

Frederik Harhoff, professor emeritus, Juridisk Institut, fhv. dommer i ICTY.

Kontakt: 6550 8314, Mobil 3011 4478

Mail: fha@sam.sdu.dk