Skip to main content
DA / EN
Høretab

Forskere vil afskaffe ventetid til høreprøver

Patienter med høretab venter måneder på en høreprøve. Det skal være slut. Forskere er ved at udvikle en ny høretest, som sikrer, at både patienter og hospitaler sparer tid.

Af Birgitte Dalgaard, , 14-05-2020

– Vores ventetid på at få foretaget en høreprøve ligger lige nu på omkring 8 måneder, siger Jesper Hvass Schmidt, overlæge på Høreklinikken, OUH og lektor på Klinisk Institut, SDU.

500.000-800.000 danskere lider ifølge Sundhedsstyrelsen af et høretab og målet med et nyt forskningsprojekt er, at patienterne helt skal undgå at vente på en høreprøve.

– Vi vil gerne rokke ved, hvordan vi griber det hele an. Gøre tingene smartere, så patienter og systemet sparer tid, siger han.

Vi vil gerne rokke ved, hvordan vi griber det hele an. Gøre tingene smartere, så patienter og systemet sparer tid.

Jesper Hvass Schmidt, overlæge og lektor

Eksperter og forskere fra SDU, OUH, høreapparatproducenten Oticon og diagnostikvirksomheden Interacoustics skal sammen udvikle en ny høreprøve, som kan sikre hurtigere hjælp til patienter med høretab.

Til arbejdet har de modtaget 11,5 millioner kroner fra Innovationsfonden og 2,4 millioner kroner fra William Demant Fonden.

– Populært siger man, at det i gennemsnit tager syv år fra man første gang oplever høretab, til man søger behandling, siger lektor Ellen Raben Pedersen fra SDU Sundhedsteknologi og indskyder, at det tager tid at erkende et høretab.

Tag høreprøve på biblioteket

– Vi vil udvikle en automatisk høretest, som er let at bruge for patienterne. Den skal være så let at anvende, at man i teorien skal kunne tage testen på biblioteket eller hvor man ellers kommer, siger hun.

I dag foregår testen på hospitalet af specialiseret personale, men forskerne forventer, at mange patienter i fremtiden selv vil kunne foretage testen pålideligt.

– Ved at udvikle en ny test, kan vi frigive resurser på hospitalet, og patienterne får hurtigere hjælp. Hvis vi forestiller os, at patienten tager testen i sit lokale sundhedshus, sendes testresultatet til høreklinikken på sygehuset, siger Jesper Hvass Schmidt.

Om projektet

  • Titel: User-operated audiometry, UAud
  • Partnere: SDU, OUH, Interacoustics, Oticon
  • Bevilling: 11,5 mio. kr. fra Innovationsfonden og 2,4 mio. kr. fra William Demant Fonden.

– Personalet kan ud fra testresultatet forberede behandlingen, så alt er klart, når patienten møder op. På den måde behøver patienten kun at møde op på hospitalet én gang og slipper for at stå på venteliste til en høreprøve, siger han.

Tiden er afgørende, når der skal rettes op på en skrantende hørelse. I erkendelse af, at mange oplever, at det er svært at gennemskue, hvor man kan gå hen for at få sin hørelse undersøgt, udgav Sundhedsstyrelsen i 2019 en ny informations-pjece.

– Jo hurtigere man får hjælp, des bedre muligheder er der for, at hjælpen virker Vi ved, at hjernen er lynhurtig til at erstatte centre. Hvis man ikke bruger pladsen i hjernen til at lytte med, tænker hjernen: Jeg bruger pladsen til noget andet, forklarer Ellen Raben Pedersen.

Ny banebrydende høreprøveteknologi

Derfor er forskernes ambition, at det skal være så let at få tjekket sin hørelse, at man selv kan gøre det. Jacob Nielsen fra SDU Game Development and Learning Technology skal finde den helt rigtige brugerflade, som patienterne har let ved at forstå.

For at sikre, at teknologien opfylder alle lægefaglige behov og giver det bedste grundlag for at vurdere, hvilken hjælp patienten har behov for, skal forskerne finde en metode, så sundhedspersonalet og patienten får feedback på, hvor brugbar testen er, og om yderligere tests, eventuelt med involvering af sundhedspersonale, er nødvendig.

– Patienterne skal både testes i evnen til at høre forskellige toner ved forskellige lydstyrker samt i talegenkendelse, siger Jacob Nielsen.

En af projektets arbejdspakker, som ledes af Interacoustics Research Unit, udvikler en ny hurtig test baseret på generiske talelyde, som kan forstås uanset sprog, og derfor kan gøre testen internationalt anvendelig.

Grafik: Mikkel Larris, SDU

Mød forskeren

Jesper Hvass Schmidt er overlæge på Øre-Næse-Halskirurgisk/Høreklinikken, OUH og lektor på Klinisk Institut.

Kontakt

Mød forskeren

Lektor Ellen Raben Pedersen fra SDU Sundhedsteknologi forsker i hørelse og udvikler høretest.

Kontakt

Mød forskeren

Jacob Nielsen er lector på SDU Game Development and Learning Technology.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 14.05.2020