Skip to main content
Vold

Screening skal forebygge voldsspiral

Børn og unge, der oplever overgreb i de tidlige romantiske relationer, har oftest selv været udsat for vold i barndommen. Forsker foreslår derfor screening af børn i den tidlige barndom.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 20-05-2019

– Jeg forstår ikke den berøringsangst, der er. Faktum er, at mange små børn udsættes for overgreb hver dag.

-Skal man det til bunds, så bliver vi nødt til at tale åbent om det forhold, at børn, der udsættes for overgreb i barndommen, ofte også udsættes for overgreb senere i livet eller selv udøver vold eller krænkende adfærd.

-Vi skal have stoppet denne evige ”cycle of violence”, siger psykolog Sidsel Karsberg, som på SDU netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling om vold i de helt tidlige romantiske relationer blandt 2.910 elever i 7. klassetrin.

Der er så mange børn, som mistrives på grund af overgreb og omsorgssvigt, så i den bedste af alle verdener havde alle skolebørn en årlig samtale om deres trivsel med fx en skolepsykolog

Sidsel Karsberg, ph.d.

Sidsel Karsberg har i sin undersøgelse spurgt ind til elevernes oplevelser i de tidlige romantiske relationer.

Det vil sige relationer, som dækker over en jævnaldrende, nuværende eller tidligere kæreste eller en person, man har datet eller været sammen med, og som er mere end en ven.

Grafik af unge udsat for vold og grænseoverskridende adfærd.

Hendes forskning viser blandt andet, at i disse relationer har 32 procent af eleverne i 7. klasse oplevet verbal vold (nedgørende bemærkninger, trusler mv.), 11 procent af eleverne har oplevet fysisk vold (slag, spark, skub mv.) og yderligere 11 procent har oplevet uønskede seksuelle oplevelser – spændet går lige fra uønskede berøringer til decideret voldtægt.

Tidlig indsats

Forskning har tidligere dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem vold i barndommen og forekomsten af vold i de tidlige kæresterelationer.

Men få har tidligere kigget på, hvilke typer vold i barndommen, som giver særlig stor risiko for senere udsættelse for vold.

Sidsels Karsbergs datamateriale viser, at det særligt er verbal og seksuel vold i barndommen, der giver den største risiko for, at barnet selv bliver offer for vold eller selv bliver udøver af vold i de tidlige ungdomsår.

Dating violence

Vold og overgreb i barndommen er blandt de mest undersøgte risikofaktorer for voldsadfærd i ungdomsårene. Men forskning på området er unuanceret og mangelfuld.

  •  Vold i de tidlige romantiske relationer, på engelsk kaldet ”dating violence”, er en udbredt og alvorlig sundhedsudfordring.
  •  De negative følger af volden er veldokumenterede.
  •  Alligevel findes der kun få europæiske undersøgelser af denne type vold blandt helt unge.   

Sidsel Karsberg har ikke kun undersøgt omfanget af vold i de tidlige romantiske relationer blandt elever i 7. klasse og sammenhængen med vold i barndommen.

Hun har også kigget på, hvad det betyder for ofrene, at de har været udsat for vold.

– Min forskning viser, at overgreb i barndommen og i de tidlige ungdomsår også har en række andre afledte konsekvenser i form af kriminalitet, rygning, psykisk mistrivsel, tidlig seksuel debut, overdrevet alkoholindtag og selvmordsadfærd. Dette er i høj grad et argument for at gå tidligt ind med forebyggelse – og ikke vente til sent i ungdomsårene.

Svært at ændre adfærd

Forebyggelse af grænseoverskridende adfærd sættes oftest først i gang, når den unge er i udskolingen, altså omkring 8. klasse. Ifølge Sidsel Karsberg er det alt for sent:

– Negative adfærdsmønstre er svære at ændre. Derfor skal der sættes tidligt ind. Det er for sent, når den unge er 14-15 år – selvom det er dér, at mange forebyggelsesprogrammer rettet mod voldsadfærd har sit udgangspunkt.

Grafik af unge udsat for vold og grænseoverskridende adfærd.

I stedet foreslår hun, at børnene screenes, når de er gamle nok til at forstå, hvad et overgreb er.

– Der er så mange børn, som mistrives på grund af overgreb og omsorgssvigt, så i den bedste af alle verdener havde alle skolebørn en årlig samtale om deres trivsel med fx en skolepsykolog, siger Sidsel Karsberg og tilføjer:

– Der er en pakke-ind-i-vat-tendens. Det er som om, at vi tror, at hvis vi ikke taler med børnene om det her, så eksisterer det ikke. Men sagen er bare den, at alt for mange udsættes for overgreb med stor risiko for, at de ofte selv bliver krænkere eller ofre for andres vold.

Forskningsprojektet

Formålet med Sidsel Karsbergs forskningsprojekt var at:

  •  undersøge forekomsten af denne type vold blandt danske 7. klasses elever
  •  undersøge forholdet mellem overgreb i barndommen og volden i de tidlige ungdomsår
  •  undersøge effekten af overgreb i barndommen i forhold til negative adfærds- og sundhedsmæssige faktorer, som tidligere er blevet forbundet med ”dating violence”
  •  identificere voldstypologier, der inkluderer oplevelser af overgreb i barndommen og ungdomsårene, så man kan identificere særlige karakteristika for de mest udsatte.  

Læs mere om projektet "Adolescent dating violence and the contributing role of child maltreatment".

Mød forskeren

Sidsel Karsberg, 36 år, cand.psych., Ph.d. fra SDU. Hun arbejder som psykolog i Det Grønlandske Hus, Aarhus.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.05.2019