Skip to main content
DA / EN
Teknologiforståelse

Kodning køres ind med Lego

Undervisningsministeriet er i fuld gang med at rulle faget teknologiforståelse ud på udvalgte folkeskoler, så børnene kan blive sikre i discipliner som kodning, sensorer og 3D-print. Samtidig arbejder forskere på at udvikle pædagogiske redskaber, så de mindste bliver teknikbegejstrede.

Af Birgitte Dalgaard, , 11-03-2019

Den lille rullende robot fanger forbrydere mens den siger vov vov. Ved at sætte Legoklodser rigtigt sammen på en plade, kan børnene kode robotten til at køre derhen, hvor forbryderne gemmer sig. Og det synes børn er sjovt.

- Da vi testede robotten kunne vi se, at pigerne engagerer sig i opgaven, når robotten får en personlighed og et mål. For eksempel en politihund, som jagter forbrydere.

-Drengene er tændte, når de får robotten i hånden, siger ph.d.-studerende Bjarke Maigaard Pedersen fra SDU Embodied Systems for Robotics and Learning.

Fra skærm til Legoklods

Han har udviklet Bricko, som er et bud på en robot, der skal få kodning og programmering væk fra computerskærmen og ud i fingrene på børn helt ned til 1. og 3. klasse.

Bjarke Maigaard Pedersen håber, at den legende tilgang til teknologi kan være med til at bryde det skisma, at selvom vi om få år vil mangle ingeniører, så planlægger kun 2,6 procent af de danske 15-årige en karriere inden for ingeniørarbejde.

Til sammenligning er det tal gennemsnitligt 6,9 procent for de resterende OECD-lande, viser tal fra Engineer the Future.

Vi skal vise de helt små børn, at teknik er spændende og sjovt, inden de fastlåses i forestillingen om, at det kun er for specielle matematiske genier.

Bjarke Maigaard Pedersen, ph.d.-studerende

- Jo flere sanser, du involverer i læring, des bedre sidder det fast. Da vi testede robotten, observerede læreren, at de børn, som ikke er stærke i matematik og normalt trækker sig, levede sig fuldt ind i projektet, påpeger Bjarke Majgaard Pedersen.

1. marts har Undervisningsministeriets skudt sit treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen i gang. 46 folkeskoler er udvalgt til at gøre sig de første erfaringer med, hvordan teknologiforståelse kan indgå i folkeskolens obligatoriske undervisning.

- Hvis vi skal have flere til at interessere sig for teknik og blive ingeniører, så handler det om, at vi skal vise de helt små børn, at teknik er spændende og sjovt, inden de fastlåses i forestillingen om, at det kun er for specielle matematiske genier, forklarer Bjarke Maigaard Pedersen.

Hver klods har en kommando

Han har bygget Bricko op omkring Legoklodsen, som børn i forvejen forbinder med leg og er helt trygge ved. Hver farve klods har sin kommando: Kør frem, tilbage, drej rundt, sig lyde…

Klodserne er nemlig tilføjet et id. Hvert id repræsenterer en programmeringskommando, robotbilen kan udføre. Når du sætter klodserne på styrepladen, aflæser en mikrocontroller id’erne og sender informationerne via bluetooth til robotbilen. Når robotbilen modtager informationerne, kan den begynde at udføre de enkelte programmeringskommandoer.

- Kodesprog på en computerskærm er uoverskueligt for et barn. Børn kan ikke overskue 400 linjer engelsk tekst, hvor hvis du sætter et komma forkert, så forstår computeren det ikke. Computeren er en meget utilgivelig lærer, forklarer Bjarke Maigaard Pedersen.

Fra abstrakt til konkret

Bricko-robotten har været ude at rulle blandt børn på Vestre Skole i Odense og på Teknologiskolen. Teknologiskolen er et fritidstilbud, hvor børn lærer om robotter, kunstig intelligens og programmering, og hvor Bjarke Maigaard Pedersen arbejder som frivillig.

- Når vi skal give børn teknologiforståelse, viser vores erfaringer, at det er vigtigt at gøre det abstrakte så konkret som muligt. At få de tekniske problemstillinger ned I en fysisk genstand, hvor børnene sammen kan udforske mulighederne, konkluderer Bjarke Maigaard Pedersen.

- Når børn har en konkret Legoklods i hånden, som de kan styre en robot med ved at sætte dem sammen på forskellige måder, så har de et solidt fysisk grundlag til at forstå den abstrakte teori. Samtidig engagerer børn sig mere, hvis de ser et formål med opgaven. For eksempel at jagte forbrydere.

Om faget teknologiforståelse

  • I alt 46 skoler deltager i det treårige forsøg.
  • Undervisningsministeriet vil oprette og facilitere et landsdækkende og flere regionale kompetencenetværk for skoler med interesse for at arbejde med teknologiforståelse, herunder de skoler, der ikke var plads til i forsøget. I netværkene kan der arbejdes med materialer og erfaringer fra forsøgsskolerne.
  • Alle kan følge forsøget på emu.dk.

Kilde: Undervisningsministeriet

Læs mere

Vil du vide mere om robotteknologi og teknologiforståelse inden for uddannelsessektoren, kan du læse mere om SDU Embodied Systems for Robotics and Learning.

Hvis du brænder for selv at arbejde med robotteknologi, kan du læse om SDU's diplomingeniøruddannelse i robotteknologi.

Mød forskeren

Bjarke Maigaard Pedersen er holdsansvarlig på Teknologiskolen, som er et fritidstilbud for børn og unge. Derudover er han ph.d.-studerende ved SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, hvor han arbejder på at udvikle konkrete løsninger til, hvordan lærere kan begejstre skoleelever til at lære om kodning og sensorer og anden teknologi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.03.2019