Skip to main content
DA / EN

iPads kræver nye læringstilgange og gamle dyder

Brug af iPads i undervisningen kan skubbe positivt til elevernes måde at studere på - men stiller også krav til begreber som pli og god opførsel

Elever, som bruger iPads i undervisningen, bliver bedre til selv at opsøge viden og til at dele deres viden med hinanden. Det viser en

iPads i undervisning

ph.d-afhandling fra pH.d.-studerende Else Lauridsen fra Institut for Design og Kommunikation på SDU. Hun har i to år fulgt eleverne i to 5.-klasser på en skole i Kolding.
– iPads kan nogle ting, der kan give eleverne nye tilgange til læring. Brugen af apps – især de kreative – er i høj kurs. Når man kan bruge video, lave tegnefilm, vise præsentationer, soundbites og så videre, så kan man selv i 5. klasse levere et færdigt resultat, der ser meget professionelt og godt ud. Det øger lysten til at arbejde i dybden med opgaverne, forklarer Else Lauridsen.

Ændrede roller og dynamikker

Hun har også observeret, at eleverne med tiden ændrede adfærd og blev mere selvstændigt opsøgende, når de manglede viden. I stedet for at vente på læreren, søgte de selv viden på nettet, og fik dermed ofte løst en opgave uden hjælp.
Eleverne blev også bedre til at hjælpe hinanden med tekniske udfordringer på iPad‘en. Nogle elever var fagligt svage men dygtige til teknikken. Det skubbede til deres egen rolle i flokken og dermed til klassens gruppedynamikker, så nogle oplevede at forandre deres rolle positivt. 
SDU-forskeren understreger dog, at iPads som læringsredskab ikke er et vidundermiddel i sig selv. Det er stadig læreren, der er eksperten, det er læreren, der stiller opgaverne og underviser i for eksempel søgeteknik, kildekritik og copyright.
– Hvordan man bruger iPad’en i undervisningen vil altid afhænge af den pædagogiske og didaktiske tilgang, læringssynet og af de læringsmål, man sætter.

”Tal pænt” er en udfordring

Der var ingen begrænsninger på, hvilke apps eleverne måtte hente til deres iPad. De hentede mange spil-apps, og eleverne brugte flittigt sociale medier som Snapchat og Facebook. Det gav især to udfordringer – dels var adgangen til spil svær at administrere for nogle elever, dels blev det en større opgave at regulere elevernes adfærd på sociale medier.
– Skolen skal være meget bevidst om, at man altså får et ekstra ansvar for at være med til at regulere og styre tonen på sociale medier. Og det kræver faktisk meget af eleverne at lære at ”tale” pænt i online debatter, siger Else Lauridsen.

Afveksling i høj kurs

Selv om både lærere og elever har været glade for at bruge iPads i undervisningen, er der også forbehold. Motivationsfaktoren daler over tid, og de elever, der brugte iPad’en mest, glædede sig også mest til at slippe for den igen – i hvert fald i skolen. Som nogle elever sagde: ”Vi glæder os til at slippe af med den – vi sidder jo altid foran en skærm”. Så afveksling i redskaber og metoder er i høj kurs.

Alt i rette kontekst

– Den læring, man kan drage af mit forskningsprojekt, er, at som undervisningsredskab kan en iPad noget: Den kan fx sikre, at eleven altid har alt ved hånden, inklusive lektierne. Den kan også meget, når det handler om at lære at søge efter informationer og være kreativ. Og så kan den være et virkelig godt redskab til formidling. Men den er jo ikke fantastisk i sig selv – det vil altid handle om at få skabt den rette kontekst og om didaktik, pædagogik, roller, lærer og elever.

Læs også artiklen E-bogsprojektet

Læs også, hvad lærerne siger om at deltage i forskningsprojektet om iPads

Af Helle Dioni, held@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden

Redaktionen afsluttet: