Skip to main content

Lærerne siger...

To dansklærere fra Munkevængets Skole i Kolding har deltaget i forskningsprojektet om iPads i undervisningen. Her giver de deres input om oplevelsen

Camilla Buur

Camilla Buur:

- Det har overordnet set været en spændende rejse ind i det interaktive læringsunivers. Men også lidt møjsommeligt i begyndelsen, hvor nogle ret lavpraktiske ting drillede – for eksempel apps og mapper og drev, der drillede. Det fik vi selvfølgelig styr på, men det kan tage en del fokus, når man som jeg ikke er en haj til iPads i forvejen. Men det har været en god og spændende proces.

Det gode ved at bruge iPads har helt sikkert været denne oplevelse af, at alt materiale er tilgængeligt lige her og nu. Et enkelt swipe og et tap på skærmen, så er noter, materialer, lektier – ja, selv læreplaner – tilgængelige. Det gør det meget nemt at gennemføre undervisning og research, og teamarbejde bliver noget helt andet, når man kan dele og diskutere tingene online. Og e-bøger som læringsredskab er helt vildt godt! Når eleverne skal lave en e-bog, som andre skal bruge til undervisning, så tvinger de faktisk sig selv op i et metaniveau – for pludselig er de selv formidlere/lærere. Det vil jeg gerne have mere af.

Udfordringerne har været teknik, der driller, men for mig var det også en stor øjenåbner at se, hvordan eleverne agerede på sociale medier. Jeg var uforberedt på den rolle, det spillede i klassen, og det gav anledning til en del snakke om god opførsel og om, hvordan man behandler hinanden på nettet. Jeg mener at det både pædagogisk og socialt set er for tidligt at åbne for brugen af de sociale medier, når man går i 5. klasse, og det er helt sikkert, at forældrene også skal tages i ed om de ting. Rent fagligt synes jeg, det er en udfordring, at visse apps til undervisningsbrug er meget dyre i indkøb – det er lidt ærgerligt.

Rikke Koed-Brink:

- Jeg synes i det store og hele, det har været et super godt projekt. Jeg har nydt at have mulighed for at skubbe til alle de kreative muligheder, iPad’en giver, og jeg har nydt at kunne eksperimentere i undervisningen med form og indhold og formidling. For eksempel har jeg lavet en lille video som optakt til et emne til eleverne, og ud fra den har de selv lavet e-bøger, så der er helt nye læringsmåder i spil.

Det gode har især været, at vi har kunnet brede os over så mange medieplatforme. Og i min klasse har jeg set, at der er nogle roller og samspil, der er blevet styrket. Eleverne fandt jo ud af at lave lektier via Skype, så de kunne dele materiale, få hjælp og gode ideer af hinanden – og også få lidt mere kritiske briller på egne produkter. De lærte noget om at interessere sig for hinandens arbejde og reflektere over deres eget. Det var en ny ting. Og så gør det altså en kæmpe forskel, at man med en iPad altid har alt sit materiale lige ved hånden. Man mangler aldrig noget, og det gør altså undervisningen nemmere. Jeg kunne dårligt forestille mig at undvære iPads nu, så jeg fortsætter og jeg har også inddraget skolens ledelse og pralet af vores produkter, så de også kan se, at det duer.

Udfordringerne går altså især på teknik og tid! Teknik, der driller, er en tidssluger. Og så oplever jeg også, at det er væsentligt, at vi som skole og lærere tager debatten med eleverne om adfærd på sociale medier. Selv om iPad’en gør det oplagt at holde online debatter i klassen, så er det ikke bare noget, man gør. Der er vi nok nødt til at gå ind og sætte nogle rammer op for, hvordan man opfører sig på nettet.


Af Helle Dioni, held@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: