Skip to main content
DA / EN

E-bogsprojektet

Som led i SDU-forsker Else Lauridsens ph.d.-projekt har hun i et halvt år haft fokus på mulighederne ved at anvende interaktive e-bøger i undervisningen

I foråret udviklede Else Lauridsen i samarbejde med to dansklærere fra en folkeskole i Kolding en e-bog, som blev brugt i et forløb, hvor eleverne arbejdede med historisk berettende tekster. Bogen indeholdt ud over tekster og billeder blandt andet videoer, interaktive quizzer, tidslinjer og mindmaps, som eleverne selv skulle lave i e-bogen.

E-bøger som undervisningsmateriale

Med udgangspunkt i erfaringerne fra dette første e-bogsprojekt har Else Lauridsen her i efteråret lavet to nye e-bøger. Denne gang med eleverne i to 7.-klasser som producenter af indholdet. Bøgerne bliver nu anvendt som undervisningsmateriale i skolens to 4. klasser. Formålet var at opnå viden om mulighederne i at anvende e-lærebøger på iPads. Samtidigt med efterårets projekt har hun undersøgt hvilke muligheder og udfordringer det giver, når eleverne bliver producenter af undervisningsmateriale.

Faste rammer virker bedst

– De to klasser fik ret forskellige rammer for deres projekt. Den ene klasse fik meget frie rammer til at skabe gruppearbejde og konsensus om opgaveløsningen. Den anden klasse fik ret skarpe rammer for arbejdet med krav om struktur og tilbagemeldinger til læreren. Og jeg observerede faktisk, at gruppen med de skarpe rammer virkede gladest og mest stolte af deres produkt – de havde haft nemmere ved at producere, end den anden gruppe. På den måde kunne jeg se, at det koster eleverne mange kræfter selv at skulle styre både samarbejdsformer, arbejdsindsats og produktion. Der skete en hel del med gruppedynamikker i denne proces, fortæller Else Lauridsen.

Vokser med opgaven

Projektet lykkedes dog for begge klasser, og i dag har to 4.-klasser interaktive lærebøger på iPad’en, som deres kammerater har produceret. Bøgerne handler om informerende tekster, og der er både soundbites, videoklip, quizzer, tegninger, forklarende noter og billeder til at understøtte teksterne i e-bogen – og alt kan klikkes frem og væk uden at forlade selve bogen.
– Det har bestemt gjort noget ved elevernes måde at studere på. De vokser tydeligt med opgaven, når de også selv bliver ”lærere”, og de forholder sig pludselig til undervisningsmateriale på en helt anden måde. Som en af dem sagde: ”Dårlige e-bøger er bare fulde af tekst”.

Understøtter differentiering

Noget af det bedste ved denne proces er, at selv om det var en stor udfordring for eleverne, så understøtter brugen af iPads og produktion af e-bøger i høj grad differentiering i undervisningen-. Hver elev går til opgaven og formidler på sit eget niveau i del-opgaverne, men udvekslingen af ideer, formidlingsformer og metoder med klassekammeraterne kan løfte den enkelte. Og på en iPad er det super nemt at lave noget om, hvis man får en bedre ide.

Læs hele artiklen i Ny Viden

Læs også: iPads i undervisningen

Redaktionen afsluttet: