Skip to main content

Præcisionsfrøavl

Målet med projektet PRÆCISIONSFRØAVL er at reducere herbicid forbruget til ukrudtsbekæmpelse i dyrkningen af græsfrø.

Ideen er at etablere afgrøden i tætte ubrudte bånd, i hvilke afgrøden kan udkonkurrere det meste ukrudt og samtidig bekæmpe ukrudtet mellem rækkerne mekanisk efter behov på baggrund af data indsamlet med droner.

Offentliggørelse og formidling

Resultater fra projektet vil formidlet i form af videnskabelige artikler, konference bidrag og via møder med konsulenter og avlere med mere. 

De udviklede algoritmer stilles til rådighed som open science, hvormed de frit kan benyttes af andre.

Projektleder
Birte Boelt, Aarhus Universitet

Partnere

Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), SEGES og Brancheudvalget for Frø

Projektperiode

1. januar 2023 - 31. december 2026

Bevillingsgiver
GUDP og Frøafgiftsfonden 2023

Mere information

Kontakt Henrik Skov Midtiby fra SDU Dronecenter

Her

Sidst opdateret: 29.03.2023