Skip to main content

Præcisionsfrøavl

 

Ideen er at etablere afgrøden i tætte ubrudte bånd, i hvilke afgrøden kan udkonkurrere det meste ukrudt og samtidig bekæmpe ukrudtet mellem rækkerne mekanisk efter behov på baggrund af data indsamlet med droner.

Offentliggørelse og formidling

Resultater fra projektet vil blive formidlet i form af videnskabelige artikler, konference bidrag og via møder med konsulenter og avlere med mere.

Resultaterne vil kunne findes på dette link: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/henrik-skov-midtiby/publications/

De udviklede algoritmer stilles til rådighed som open science og kan frit kan benyttes af alle. Vi vil på denne side linke til de steder, hvorfra implementeringer af algoritmerne kan hentes.

Algoritme: Orthomosaic Color Distance Calculator

I løbet af 2023 er der udviklet en algoritme til at lokalisere ukrudt på baggrund af farveforskelle. Algoritmen er implementeret i python og er udgivet under en open source-licens, så alle frit kan benytte den.

Du kan finde algoritmen Orthomosaic Color Distance Calculator her

I første halvår af 2024 regner vi med at færdiggøre en robust algoritme til at lokalisere afgrøderækker i orthomosaikker.

Projektleder
Birte Boelt, Aarhus Universitet

Partnere

Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), SEGES og Brancheudvalget for Frø

Projektperiode

1. januar 2023 - 31. december 2026

Bevillingsgiver
GUDP og Frøafgiftsfonden 2023 og Frøafgiftsfonden 2024

Mere information

Kontakt Henrik Skov Midtiby fra SDU Dronecenter

Her

Sidst opdateret: 12.01.2024