Skip to main content

Verdensmål ved SDU Robotics

Mål #3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Ved at erstatte usundt menneskeligt arbejde med robotter, øger vi et sundt liv. På det medicinske område kan vi, ved at tilbyde en online læringsplatform til klassificering af medicinske billeder, give adgang til uddannelses- og udviklingsmateriale til medicinsk arbejdsstyrke i områder uden samme adgang. 

I forhold til COVID-19 hjælper vi med at redde liv i Danmark og i hele verden gennem reducering i spredningen af smitsomme sygdomme som COVID-19 ved at:

i) Udvikle en robot, som kan pode patienter for COVID-19 og
ii) Ved at facilitere bedre hånddesinfektion i offentlige rum ved hjælp af socialt interaktive hånddesinfektionsenheder. 


Mål #8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle

Vi studerer robotteknologier, der vil lette reduceringen af beskidte, monotone og farlige operationer udført af mennesker, og gennem dette gøre det muligt at flytte samfund mod anstændigt arbejde for alle, samtidig med at de opretholder bæredygtige økonomier. Især vil kollaborative robotter gøre det muligt for ufaglærte at finde accept i højt automatiserede miljøer. Statistiske undersøgelser viser, at robotter skaber nye jobs og dermed (i modsætning til, hvad mange tror) bidrager til beskæftigelsen. 

 

Mål #9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ved at levere digital understøttede robottjenester, tilbyder vi nye muligheder for innovation generelt. Da tjenesterne kan gøres tilgængelige globalt, kan vi også støtte industriel udvikling på global skala.