Skip to main content

Om SDU Robotics

SDU Robotics forsker inden for områderne kognitiv og anvendt robotteknologi. Vores mål er at arbejde med problemstillinger med udgangspunkt i anvendte robotteknologiske applikationer samt at bruge resultaterne inden for den industrielle sektor og andre relevante steder.

Vi har en lang forskningstradition i tæt samarbejde med industrien om produktionsapplikationer rettet mod robotløsninger, som involverer sensorisk forarbejdning, matematisk modellering, læring og simulering. SDU Robotics har for nylig udvidet forskningsområdet til også at omfatte velfærd og medicinsk robotteknologi.

SDU Robotics tilbyder forskning på et højt internationalt niveau via en række forskningsprojekter. Gennem årene SDU Robotics har opbygget en række forsknings- platforme, både software og hardware, der kan bruges til forskning og udvikling. 


Kontakt:

Med hensyn til evt. samarbejde eller yderligere oplysninger om SDU Robotics bedes henvendelse rettet til professor Henrik Gordon Petersen, tlf.: 6011 2324, email: hgp@mmmi.sdu.dk.