Skip to main content

Hårdhedstester

ZwickRoellZHU250_770

Vi har testfaciliteter til at gennemføre  hårdhedsmålinger. Som udgangspunkt er der udstyr til at teste Vickers, Rockwell C samt Brinell hårdheder.

Der kan evt. omregnes mellem de forskellige hårdhedsangivelser og maskinen kan udstyres med de relevante indentere, der er nødvendige for at kunne gennemføre tests.

Materialelab er i besiddelse af et antal forskellige indentere. Det kan være nødvendigt med forskelligt værktøj til at fastholde emner under måling. 
Vi råder over en del forskelligt værktøj allerede, men det kan være nødvendigt at udvikle (/indkøbe) specielt værktøj hvor dette kræves.

Hårdhedsmålingerne gennemføres normalt ved stuetemperatur, men det er muligt at opvarme til ønsket testtemperatur i materialetest’s ovne eller afkøle eksternt. Der er ikke termokammer på hårdhedsmåleren.

For yderligere info, se faktaboks herunder:

 

 

Faktaboks – ZHU250

 

Tetsområde:   1-250 kg

Temperatur:   Rumtemperatur

Indenter:          Vickers, Brinell, Rockwell og Knopp

Optik:                 15x – 520x (har 45x, 180x og 400x)

Ansvarlig for siden: Institut for Teknologi og Innovation

Sidst opdateret: 19.07.2020