Skip to main content
DA / EN

Vejledning

For at sikre den bedste faglige vejledning tildeles du som ph.d.-studerende to vejledere – en hovedvejleder og en medvejleder. I forbindelse med din indskrivning, udpeger ph.d.-skolelederen en hovedvejleder og en medvejleder efter indstilling fra institutlederen.

Hvis du er ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen skal der udpeges en hovedvejleder fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt en medvejleder, som er tilknyttet den virksomhed, hvor du er ansat. Medvejleder skal have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde.

Ph.d.-skolelederen kan dispensere fra kravet om to vejledere, hvis faglige grunde taler for det.

Læs mere om din vejleders forpligtelser og dine egne forpligtelser.

Vejlederskift

Læs mere om vejlederskifte.

Klik her

Vejlederfunktionen

Her kan du læse mere om vejlederens funktion

Klik her

Sidst opdateret: 08.04.2022