Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-skolelederen

Ph.d.-skolen ledes af Professor Jørgen T. Lauridsen, der som ph.d.-skoleleder er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen på Samfundsvidenskab.

Ph.d.-skolelederen er udpeget af dekanen for en 3-årig periode.

Ph.d.-skolelederen

  • har det overordnede ansvar for ph.d.-skolens aktiviteter.
  • inddrager ph.d.-udvalget i planlægningen, udviklingen, kvalitetssikringen og evalueringen af ph.d.-uddannelsen.
  • fastsætter interne retningslinjer og regler for ph.d.-skolen, herunder gennemførelse af ph.d.-uddannelsen og vejledning, efter forslag fra ph.d.-udvalget og godkendelse hos dekanen.
  • udpeger hovedvejleder efter indstilling fra institutlederen.
  • godkender indskrivning af ph.d.-studerende efter indstilling af fagudvalg som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.

Ph.d.-skolelederen understøttes af ph.d.-skolens sekretariat, ph.d.-udvalget og ph.d.-koordinatorerne.

Sidst opdateret: 22.01.2024