Skip to main content
DA / EN

Del B

 

Evalueringer på Del B

Senest efter 42 måneders indskrivning gennemføres den sidste evaluering af dit ph.d.-forløb inden indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Formålet med denne evaluering er at gennemføre en vurdering af dit projekts progression, opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra kvalifikationseksamen og tilhørende ph.d.-seminar status på planlagte/gennemførte studieelementer og feedback fra hovedvejleder omkring status på afhandlingen.

Læs mere om tredje evaluering

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. evalueringerne konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil du modtage et tilbud om rette op på dit ph.d.-studie inden for tre måneder. Ph.d.-skolelederen vil typisk være i tæt dialog med vejledere og evt. institutleder inden der tages beslutning om et genopretningsforløb. De tre måneders genopretningsperiode fører ikke i sig selv til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke senest en uge efter modtagelsen af tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, vil din indskrivning ophøre.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 19.07.2022