Skip to main content

Del A

 

Evalueringer på Del A

Din ph.d.-plan skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest tre måneder efter indskrivningen. For at sikre, at godkendelse er på plads rettidigt skal din ph.d.-plan være ph.d-skolens sekretariat i hænde senest to måneder efter indskrivningen.

Læs mere om ph.d.-planen.

Statusseminaret skal være afholdt efter 12-15 måneders indskrivning.

Formålet med statusseminaret er at sikre et indledende overblik over dit ph.d.-forløb med fokus på afgrænsning, kvalitet og progression i ph.d.-projektet. Dette skaber mulighed for dels at sikre optimal planlægning af dit udlandsophold/miljøskifte, dels mulighed for tidlig håndtering af eventuelle risikofaktorer.

Statusseminaret afholdes med en præsentation af dit ph.d.-projekt for forskningsgruppen/instituttet. Det vil være op til det respektive institut at definere form, men det vil være et krav, at der sker en tilbagemelding til ph.d.-skolen fra dig og din hovedvejleder om, hvordan og hvornår statusseminaret er afviklet, samt hvem der har deltaget. Ph.d.-skolens blanket til evaluering efter 12-15 måneder (Statusseminar) skal anvendes.

Læs mere om statusseminaret.

Del A afsluttes med en kvalifikationseksamen og et efterfølgende ph.d.-seminar, som afholdes senest 24 måneder efter indskrivning. 

Kvalifikationseksamen skal vise, at du har opnået et kvalifikationsniveau svarende til en kandidateksamen, og ph.d.-seminaret skal give et bredt grundlag for vurdering af din mulighed for at gennemføre ph.d.-uddannelsen og eventuelt justere i ph.d.-projektet.

Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar skal afholdes senest 24 måneder efter indskrivning på 4+4-ordningen. Du skal ca. 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted aflevere materiale til kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar via ItsLearning.

Læs mere om kvalifikationseksamen.

Hvis ph.d.-skolelederen ifm. evalueringerne konkluderer, at du ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, vil du modtage et tilbud om rette op på dit ph.d.-studie inden for tre måneder. Ph.d.-skolelederen vil typisk være i tæt dialog med vejledere og evt. institutleder inden der tages beslutning om et genopretningsforløb. De tre måneders genopretningsperiode fører ikke i sig selv til en forlængelse af den samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis du ikke senest en uge efter modtagelsen af tilbuddet om tre måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, vil din indskrivning ophøre.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 19.07.2022