Skip to main content

Samarbejdsaftaler

Her finder du information om forskellige former for samarbejdsaftaler. Samarbejdsaftaler omfatter aftaler med private virksomheder, offentlige institutioner mm. Double degrees omfatter aftaler med udenlandske universiteter.

Som regel opstår ønsket om en samarbejdsaftale om et ph.d.-uddannelsesforløb på baggrund af individuelle kontakter mellem forskere på et af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets institutter og repræsentanter fra enten det private erhvervsliv, offentlige institutioner eller udenlandske universiteter. Når denne første kontakt er etableret og mulighed for indgåelse af en aftale om samarbejde vedrørende et ph.d.-uddannelsesforløb granskes, skal ph.d. skolesekretariatet involveres med henblik på at være behjælpelig undervejs i processen. Henvendelse og kontakten til ph.d.-skolen varetages gennem hele forløbet af den kandidatens potentielle hovedvejleder, samt af institutlederen.

 

Sidst opdateret: 15.10.2021