Skip to main content

Kvalitet, dokumentation og tal

Ph.d.-skolen kvalitetssikrer ph.d.-uddannelsen og gennemfører løbende internationale evaluering. På siden her findes resultaterne af international evaluering samt diverse notater og undersøgelser der ligger til grund for evt. nye initiativer og tiltag vedr. ph.d.-studiet på fakultetet .

International evaluering af Ph.d.-skolen på Det Tekniske Fakultet 2016
TEKs indberetning til ministeriet vedr. internationale evalueringer september 2014
Evalueringsrapport International Evaluering af Ph.d.-skolen på Det Tekniske Fakultet, SDU
Bilag til evalueringsrapporten

Statistisk Årbog vedr. ph.d.-studerende