Skip to main content

Omregningsfaktor billeder, diagrammer, figurer

I følge fakultetets regler vedr.  ph.d.-afhandlingers tilladte længde indgår billeder, diagrammer, figurer, mv.  med et omfang svarende til den tekst der kunne have stået de pågældende steder.
Nedenfor anvises en let måde at opgøre omfanget af ikke-tekstlige elementer:

Hvis eksempelvis et billede optager pladsen svarende til 10 linjers tekst på en side (hvilket let kan konstateres ved sammenstilling og sammenligning med en tilsvarende tekstside i afhandlingen uden et billede), så udvælger du med markøren 10 linjers tekst på samme side eller en side i nærheden med samme layout. Herefter går du, hvis du arbejder med en Mac, op til gardinet ”Tools” i Word og vælger ”Word Count”. På en PC vælger du ”Gennemse” og trykker herefter på ”Ordtælling”. Dermed får du opgjort antal enheder svarende til billedet. Summen af enheder på de anvendte billeder mv.  lægges sammen med enhederne i afhandlingens tekstdel, hvorefter du har afhandlingens samlede omfang.

Sidst opdateret: 21.08.2020