Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

#WeDoCare Forskningsenheden for sygepleje til nyfødte, børn, unge og deres pårørende med tilknytning til sygehusvæsenet

Hvem er vi:

Vi er forskningsenheden #WeDoCare, en dedikeret enhed ved Børne og Ungeafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, der fokuserer på, at forbedre sygeplejen til nyfødte, børn og unge. #WeDoCare er ikke blot navnet på vores forskningsenhed; det er vores forpligtelse til at forbedre nyfødte, børn og unges sygdoms- og sundhedsoplevelse. Navnet symboliserer vores omsorg og engagement i at levere sygepleje baseret på empati og respekt for børn og unges perspektiver og rettigheder. 

Hvad er vores mission:

At øge velvære og reducere sårbarhed i tilværelsen med sygdom hos nyfødte, børn, unge og deres familier, der er i kontakt med sygehusvæsenet. 

Hvad vi bidrager med:

Vi integrerer international ekspertise og bruger metoder, der inddrager brugerne, for at undersøge, hvordan livet med sygdom påvirker nyfødte, børn, unge og deres familier. Vores arbejde er forankret i Region Sjælland og styrker forskningsmiljøet, især inden for sygeplejen. Dette er i overensstemmelse med Region Sjællands sundhedspolitik og bidrager til en bæredygtig udvikling indenfor omsorgsarbejdet til de yngste borgere.

Hvad er vores faglige indhold:

Vores forskning er nysgerrig, systematisk og forankret i sygeplejeteori. Vi har et særligt fokus på omsorg, etik og pædagogik for at generere forskningsbaseret viden inden for støttekundskab. Dette arbejde styrker den patientcentrerede tilgang og hjælper med at navigere i komplekse problemstillinger.

Hvorfor vi laver forskning:

Vores ambition er at bidrage til personcentreret, reflekteret sygepleje baseret på kontinuitet, evidens og styrkede professionelle kompetencer. Dette er i tråd med FN's Verdensmål og skaber et sundhedsvæsen, hvor børn, unge og pårørende føler sig velkomne og respekterede.

Hvad er vores engagement og mål:

Vi er en enhed præget af praksisnær tilknytning, åbenhed og tillid. Trods den globale mangel på sygeplejersker stræber vi efter at være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Vores engagement er at forbedre sygdomsoplevelsen for nyfødte, børn og unge gennem praksisnær sygeplejeforskning. Målet er at skabe banebrydende projekter, publikationer og debatter, der positionerer os som en nationalt anerkendt vidensbank. Vi stræber efter at forstå og integrere børnenes perspektiver i sundhedsvæsenet, med fokus på at gøre oplevelsen positiv og støttende. I Region Sjælland, hvor indlæggelsesraten er høj, søger vi at transformere sundhedsvæsenet til at være mere børne- og familievenligt.

Oversigt over vores publikationer

Pixi-udgave: #WeDoCare - Forskning for sygepleje til nyfødte, børn, unge og deres familier.

Sidst opdateret: 26.03.2024