Skip to main content

Forskningsprojekter

Light, freeimages.com

Nuværende forskningsprojekter er:

 • Teoretiske studier og eksperimentelle undersøgelser af nye SP-baserede bølgeledere og bølgelederkomponenter, der vil gøre det muligt at nedskalere det fotoniske kredsløb drastisk og dermed reducere energiforbruget i aktive komponenter.
 • Kvantemetaoverflader: En ny platform til generering og manipulation af enkeltfotoner (Villum Young Investigator)-projektet har til formål at udvikle en ny kvantemetaoverflade-platform som ved stuetemperatur kan generere og manipulere enkeltfotoner, ved at integrere kvanteemittere baseret på nano-diamant farvecentre med optiske metaoverflader. Dybdegående undersøgelser af kvantemetaoverflade-platformen koncentrerer sig om to indbyrdes forbundne og stort set uudforskede forskningsområder inden for kvante-nanofotonik: effektiv on-demand-generering af enkeltfotoner med vilkårlige bølgefronter og realisering af robuste on-chip-kilder til sammenfiltrede fotoner.
 • Tilpasning af emission fra ladede eksitoner i todimensionelt overgangs-metal-dichalcogenid-monolag (Marie S.-Curie Fellowship)-projektet fokuserer på udforskning af elektrokemisk ladningsdoping af overgangs-metal-dichalcogenid-monolag til kontrol af 2D opladede excitoner med lokale ekstrema i båndstrukturen som ekstra frihedsgrader (”daltronik”, på engelsk ”valleytronic”). Den kontrollerbare eksiton-opladning giver justerbarhed i emissionen til videre brug gennem en forudbestemt grænseflade med nanofotoniske antenner sigtende imod udvikling af skarpe og retningsbestemte ”daltroniske” kilder til kvantelys.
 • Generering af uskelnelige enkeltfotoner ved rumtemperatur (Villum Experiment)-projektet vedrører emissionshastigheden for en speciel kvanteemitter (Gruppe IV-farvecenter i en nanodiamant, som vekselvirker mindre med fononer på grund af dens position i gitteret), der søges forbedret ved at anvende en kombination af en spalte-plasmonisk kavitetsstruktur med ultrasmalle spalter (<2 nm) og et dielektrisk mellemrum. Denne kombination skal give os den nødvendige forbedring af fotonemissionshastigheden for at gøre den større end interaktionshastigheden med fononer – selv ved stuetemperatur. Ud over at generere uskelnelige fotoner, bør det også gøre kommunikationen mellem kvanteknudepunkter hurtigere end terabits/s.
 • På vej mod enkelt-foton ikke-lineær optik med polaritoner i atom-tynde materialer (Sapere Aude)-projektet sigter mod tilpasning af den ekstreme optiske feltkoncentration som forbindes med to-dimensionelle polaritoner i atom-tynde materialer for at styre ikke-lineære optiske fænomener ved ultralave lyseffekter – for i sidste ende nå et niveau, hvor individuelle lyskvanta interagerer stærkt og på en forudbestemt måde.
 • Kvanteprojektet fokuserer på kvanteplasmonik, dvs. vekselvirkning mellem lys og metalliske nanostrukturer i situationer, hvor klassisk elektrodynamik grænser op til område med kvantefysik.
 • Quantum Et projekt der fokuserer på kvante-plasmonik, dvs. lysets vekselvirkning med metalliske nanostrukturer i situationer hvor klassisk elektrodynamik bevæger sig på grænsen til kvantefysik.

Tidligere forskningsprojekter:

 • PLAQNAP 
  ERC-bevillingen omhandler to stort set uudforskede forskningsområder inden for plasmoner: Udvikling af ultrakompakte plasmoniske konfigurationer med unikke funktionaliteter og realisering af stærk kobling mellem ekstremt begrænsede plasmoniske tilstande og individuelle kvanteemittere. Projektet fokuserer specielt på (I) dynamisk styring af plasmon-bølgeleder-tilstande ved anvendelse af det samme metalkredsløb for både strålingsstyring og dets styring med elektriske signaler; (II) formning af strålingsstrømmen ved gradvist varierende bølgeledertværsnit for at realisere effektiv nanofokusering af stråling, miniature ultradispersive bølgelængde-selektive komponenter og håndgribelige plasmoniske sorte huller og (III) kvanteplasmonik med individuelle kvanteemittere stærkt koblet til overfladeplasmon-tilstande meget mindre end bølgelængden.
 • ANAP
  Udvikling af ultra-kompakte nanophotoniske komponenter ved hjælp af optisk nanoteknologi, der er baseret på overflade plasmoner, hvilke eksisteter i dielektriske/metaliske nanostrukturer.
 • PhoxTroT
  PhoxTroT er et stort integreret forskningsprojekt, som fokuserer på supersmå optiske komponenter med høj ydelse, lavt energiforbrug og et konkurrencedygtigt omkostningsniveau.
  Disse optiske kredsløb skal bruges i data overførsler ved computersystemer på flere niveauer.
 • PlasTPV
  Udfordringerne i fremtidens energisystemer kræver udvikling af nye teknologier både til produktion af energi og til energiomsætning, som, for eksempel, teknologier baseret på solceller. Dette projekt fokuserer på energiomsætning gennem opvarmning af en emitter til en så høj temperatur, at den termiske udstråling med høj effektivitet via en solcelle kan konverteres til elektrisk energi, kaldet "thermophotovoltaics" (TPV).

Mads Clausen Instituttet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230

Sidst opdateret: 27.04.2021