Skip to main content

Forskningsprojekter

Light, freeimages.com

Nuværende forskningsprojekter er:

 • Teoretiske studier og eksperimentelle undersøgelser af nye SP-baserede bølgeledere og bølgelederkomponenter, der vil gøre det muligt at nedskalere det fotoniske kredsløb drastisk og dermed reducere energiforbruget i aktive komponenter.

 • Quantum 

  Et projekt der fokuserer på kvante-plasmonik, dvs. lysets vekselvirkning med metalliske nanostrukturer i situationer hvor klassisk elektrodynamik bevæger sig på grænsen til kvantefysik.

 • PLAQNAP 

  ERC-bevillingen omhandler to stort set uudforskede forskningsområder inden for plasmoner: Udvikling af ultrakompakte plasmoniske konfigurationer med unikke funktionaliteter og realisering af stærk kobling mellem ekstremt begrænsede plasmoniske tilstande og individuelle kvanteemittere. Projektet fokuserer specielt på (I) dynamisk styring af plasmon-bølgeleder-tilstande ved anvendelse af det samme metalkredsløb for både strålingsstyring og dets styring med elektriske signaler; (II) formning af strålingsstrømmen ved gradvist varierende bølgeledertværsnit for at realisere effektiv nanofokusering af stråling, miniature ultradispersive bølgelængde-selektive komponenter og håndgribelige plasmoniske sorte huller og (III) kvanteplasmonik med individuelle kvanteemittere stærkt koblet til overfladeplasmon-tilstande meget mindre end bølgelængden.

Tidligere forskningsprojekter:

 • ANAP 

  Udvikling af ultra-kompakte nanophotoniske komponenter ved hjælp af optisk nanoteknologi, der er baseret på overflade plasmoner, hvilke eksisteter i dielektriske/metaliske nanostrukturer.

 • PhoxTroT 

  PhoxTroT er et stort integreret forskningsprojekt, som fokuserer på supersmå optiske komponenter med høj ydelse, lavt energiforbrug og et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Disse optiske kredsløb skal bruges i data overførsler ved computersystemer på flere niveauer.

 • PlasTPV 

  Udfordringerne i fremtidens energisystemer kræver udvikling af nye teknologier både til produktion af energi og til energiomsætning, som, for eksempel, teknologier baseret på solceller. Dette projekt fokuserer på energiomsætning gennem opvarmning af en emitter til en så høj temperatur, at den termiske udstråling med høj effektivitet via en solcelle kan konverteres til elektrisk energi, kaldet "thermophotovoltaics" (TPV).