Skip to main content
DA / EN

Samarbejde

Forskningsenheden er forankret på IRS Sydvestjysk Sygehus og er en del af Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) under det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Syddansk Universitet.

IRS bedst forstås som et netværk bestående af knap 300 forskere i over 50 forskningsenheder med hver sin forskningsleder. Forskningsenhederne er forankret på 12 sygehuse i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Læs mere

Forskningsnetværk ved Institut for Regional Sundhedsforskning

Institut for Regional Sundhedsforskning

 

Øvrige samarbejder: 

  • Samarbejde med SYDBAK-konsortiet ved at udnytte delte laboratorie- og kliniske data fra Region Syddanmark ved hjælp af en "big data"-tilgang 
  • Samarbejde med andre KMA’er i ”One Day in Denmark”-initiativet, der sammenligner brugen af helgenomsekventering versus konventionelle metoder til diagnosticering af infektion og fortolkning af antimikrobielle resistensbestemmelse
  • Samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling om sekventering af prøverne far patienter med dysfibrinogenæmia
  • Samarbejde med farmakologerne om sekventering og skræddersyet behandling af nyretransplantationsmodtagere
  • Samarbejde med FAM om ilttilskud til KOL-patienter
  • Samarbejde med lungeafdelinger på SVS og andre sygehuse i Danmark om behandling af P.aeruginosa i ikke-CF patienter
  • Samarbejde med SSI og andre KMA'er om SARS-CoV2 sekventering og overvågning
  • Samarbejde med UK Healthcare Infection Society, der udvikler retningslinjerne for forebyggelse og kontrol af sygehuserhvervede infektioiner
  • Samarbejde med OUH, AUH og SLB og helgenomsekventering af Fusobacterium spp. 
  • Samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og andre Klinisk Mikrobiologiske Afsnit om epidemiologien af fungæmi i Danmark