Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Forskningsgruppens kerneopgave er at udvikle, implementere og konsolidere mikrobiologisk og molekylærbiologisk forskning ved SVS, Esbjerg, i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale partnere til gavn for patienterne

Klinisk Mikrobiologisk og Klinisk molekylærbiologisk laboratorier og Infektionshygiejnisk Enhed ved Klinisk Diagnostisk Afdeling håndterer alle aspekter af rådgivning, udredning, diagnostik, behandlingsanbefalinger, infektionshygiejnisk rådgivning og epidemiologi af infektionssygdomme.

Derudover har det kliniske molekylærbiologiske laboratorium en tværfaglige rolle i udbuddet af molekylære diagnostiske metoder på SVS. Selvom hovedfokus er på diagnostikken, giver den store kliniske bredde samt kontakten til de øvrige specialer et solidt udgangspunkt til klinisk relevant tværfaglig forskning.

Forskning

Forskningen er centret på to fokusområder:

 1. Forbedret diagnostik og behandling
 2. Sygehuserhvervede infektioner, herunder forebyggelse og kontrol, samt epidemiologi og spredning af antibiotikaresistente bakterier

 

Forskningsprojekter – aktuelle og kommende

Forbedret diagnostik og behandling:

 • Rapid Detection of Pathogens in Blood Culture Sepsis-Patients using Multiplex Droplet Digital PCR
 • Samarbejde med SYDBAK-konsortiet ved at udnytte delte laboratorie- og kliniske data fra Region Syddanmark ved hjælp af en "big data"-tilgang
 • Samarbejde med andre KMA’er i ”One Day in Denmark”-initiativet, der sammenligner brugen af helgenomsekventering versus konventionelle metoder til diagnosticering af infektion og fortolkning af antimikrobielle resistensbestemmelse
 • Samarbejde med Klinisk Biokemisk afdeling om sekventering af prøverne far patienter med dysfibrinogenæmia
 • Samarbejde med farmakologerne om sekventering og skræddersyet behandling af nyretransplantationsmodtagere
 • Samarbejde med FAM om ilttilskud til KOL-patienter
 • Samarbejde med lungeafdelinger på SVS og andre sygehuse i Danmark om behandling af P.aeruginosa i ikke-CF patienter

Sygehuserhvervede infektioner, herunder forebyggelse og kontrol, samt epidemiologi og spredning af patogener:

 • Sammenligning af systemiske (mono- / kombinationsbehandlinger) og topiske antibiotiske behandlinger mod recidiverende urinvejsinfektioner (RUVI), der forårsages af multiresistente bakterier hos de kateteriserede patienter
 • Samarbejde med SSI og andre KMA’er om SARS-CoV2 sekventering og overvågning
 • Deltagelse i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID)-studiegruppen om C.difficile (ESGCD)
 • Tarmpatogeninfektioner og deres epidemiologi
 • national overvågning af fremkomsten og spredningen af multiresistente bakterier
 • Samarbejde med UK Healthcare Infection Society, der udvikler retningslinjerne for forebyggelse og kontrol af sygehuserhvervede infektioner
 • Samarbejde med OUH, AUH, og SLB om helgenomsekventering af Fusobacterium spp.
 • Samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og andre Klinisk Mikrobiologiske Afsnit om epidemiologien af fungæmi i Danmark

 

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 28.03.2023