Skip to main content
DA / EN

Drug Transport and Delivery

For at et lægemiddelstof ("aktiv farmaceutisk ingrediens", API) kan blive terapeutisk effektivt, skal det først optages i kroppen, det vel sige, at API'en skal være biotilgængelig. Vores forskningsområde er biofarmacien, der udforsker samspillet mellem en API's fysisk-kemiske egenskaber (f.eks. opløselighed), lægemiddelformulering (f.eks. frigivelse i kroppen) og fysiologiske forhold af administrationensvejen (f.eks. fysiologiske barrierer) og biotilgængeligheden af API'en.

Vi arbejder på optimering af API'ernes fysisk-kemiske egenskaber samt på avancerede lægemiddelformuleringsstrategier (f.eks. aktivering af formuleringer, mikropartikler, nanopartikler og liposomer) for at forbedre API'ens biotilgængelighed og dermed dens kliniske effektivitet. Vores fokus ligger især på den orale (f.eks. pille) og kutane (f.eks. cremer) administrationsvej og deres absorptionsbarrierer.

Derudover undersøger og udvikler vi nye biofarmaceutiske in vitro-test- og screeningsmetoder, der efterligner de fysiologiske forhold på den bedst mulige måde. Sådanne modeller kan give en forbedret in vitro/in vivo-korrelation og dermed mindske behovet for dyreforsøg. 

Uddannelsen i Farmaceutisk Teknologi er baseret på forskningen inden for dette område

Forskere indenfor dette område ->

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 08.07.2022