Skip to main content
DA / EN

Samarbejde

Vi ønsker at samarbejde med de direkte aftagere af vores forskningsresultater i både udvikling, gennemførelse og evaluering af vores forskningsprojekter, for at skabe størst mulig værdi for aftagerne. Vi arbejder med formidling af forskningsresultater igennem forskellige kommunikationskanaler og bruger og deler netværk med vores samarbejdspartnere for at nå slutbrugere.

Vi samarbejder om et ph.d.-projekt omhandlende evaluering af klinikkens behandlingstilbud til patienter med arbejdsrelateret stress, samt fortløbende samarbejde via en adjungeret professor.
Vi samarbejder med SDU TEK gennem undervisning og forskningsprojekter om medarbejderinvolvering i arbejdsmiljøforbedringer og arbejdsmiljøledelse i et bæredygtigt produktionsmiljø, samt udvikling og afprøvning af ny velfærdsteknologi.

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/iti
Vi laver forskningsprojekter med Kiropraktorernes Videnscenter om personer med smerter i muskler og led. Både digitale løsninger til patienterne og om deres opfattelse af brudfladen mellem at være arbejdstager på en dansk arbejdsplads og at være patient i sundhedssystemet.

https://www.kiroviden.dk/

Vi medvirker til at skabe relevant forskning for og med borgerne. Konkret aktuelt i et 1-årig projekt, hvor borgere kommer med input til udvikling af applikationen Intelligent Motion. 

https://www.sdu.dk/da/citizenscience

Vi indgår som aktivt deltagende samarbejdspartner i DRIVEN, der sætter fokus på interdisciplinære tilgange til at hjælpe personer og grupper til at med at lave bæredygtige ændringer i deres adfærd, så de kan opnå deres mål i forskellige aspekter af livet.

https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/driven
Vi har samarbejdet igennem et EU støttet projekt omkring udvikling at en AI-baseret app til at støtte lænderygspatienter. Vi samarbejder om løbende udvikling af selfBACK appen, samt udvikler nye app ideer sammen med firmaet.

https://www.selfback.dk/en/home
Vi samarbejder med NTNU om forskning inden for digitale sundheds teknologi og effekten og udbredelse af denne til gavn for patienter med muskelskelet smerter. Vi udvikler både den kliniske og den teknologiske forskning sammen.

https://www.ntnu.edu/ism

Vi samarbejder omkring at kunne sikre flere aktive arbejdspladser i Danmark. Identificer vidensgap og udvikler evidensbaseret værktøjer virksomheder kan anvende i praksis.

https://www.firmaidraet.dk/

Vi har samarbejdet omkring Smart Mosjon i Arbejdslivet, udviklingen af en app løsning og indgår som samarbejdspartner i forbindelse med lanceringen af konceptet i Norge.

https://www.helsedirektoratet.no
Vi samarbejder om at fremme det gode arbejdsliv for kirurger. Gennem et multicenter randomiseret kontrolleret studie undersøger vi effekten af god ergonmi og Intelligent Motion.

https://www.mayoclinic.org

 

Forskningsnetværk hos forskningsenheden Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet