Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Læs mere om forskningsprojekter og -aktiviteter ved Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet.

Forskningsenheden FAS beskæftiger sig med forskning og udvikling af det sunde arbejdsliv.

Forskningsaktiviteterne tager udgangspunkt i at undersøge mekanismer og virkninger i forbindelse med interventioner, der fremmer det sunde arbejdsliv samt at forklare og forstå konkrete problemstillinger primært inden for fem forskellige områder.

Arbejdspladsen

Arbejdspladsen som sundhedsarena - FAS har stor erfaring med at integrere arbejdspladser i forsknings- og udviklingsprojekter. Gennem mange år har FAS udviklet og evalueret sundhedstilstanden for specifikke erhvervsgrupper og udviklet og evalueret på sundhedsinterventioner på arbejdspladser.

Derudover har FAS fokus på at belyse de forskelle, der er på forskellige typer af fysisk aktivitet i arbejde og fritid og deres indvirkning på evnen til at arbejde. Eksempler på arbejdstagergrupper er social- og sundhedsmedarbejdere i kommunen, kirurger, kontoransatte og musikere.

Kommunen

Kommunen og det nære sundhedsvæsen. FAS arbejder med problemstillinger omkring borgere, der er i situationer, hvor arbejdslivet ikke fungerer.

FAS undersøgelser, hvordan samarbejdet mellem forskellige parter fx arbejdsplads og egen læge fungerer, hvis borgeren er i risiko for sygemelding, og FAS undersøger hvordan borgere kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.

Samtidig beskæftiger FAS sig med, hvordan kommunale sundhedsinterventioner virker for borgere fx under sygemelding og i ressourceforløb.

Primærsektoren

Primærsektoren har fokus på vigtigheden af forebyggelse af funktionsnedsættelse og dermed også fokus på vigtigheden af at fremme det sunde arbejdsliv.

FAS arbejder med udvikling af teknologi i forhold til, at arbejdstagere med muskel- og ledsmerter får vejledning om fysiske aktiviteter, sove- og siddevaner, men også at arbejdstagerens egen læge får direkte informationer om arbejdstageren for at optimere behandlingsforløbet.

Rehabilitering

Rehabilitering og monitorering i sundhedssektoren er et område i rivende udvikling med velfærdsteknologiske produkter og services. FAS deltager i udviklingen og afprøvningen af nye innovative og intelligente teknologier, som kan være med til fx at reducere indlæggelsestider.

Endelig gør FAS’ fokus på den evidensbaserede fysiske aktivitet også, at FAS er involveret i at undersøge de rehabiliterende virkninger af fysisk aktivitet inden for specifikke grupper, som fx kræftpatienter.

Befolkningen i den arbejdsaktive alder

Befolkningen i den arbejdsaktive alder har FAS studeret med udgangspunkt i større befolkningsundersøgelser med fokus på at beskrive jobgrupper af arbejdstagere og identificere forhold, der har betydning for deres sundhed.

Specifikt undersøges fx hvordan graden af fysisk aktivitet i arbejde influerer på helbredsforhold, og mængden af daglig siddetid influerer på hjertekarsygdomme.

Læs mere om forskningsprojekterne ved Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet

Se oversigt over vores forskningspublikationer.

Læs om de metoder og teknikker forskningsenheden benytter

Sidst opdateret: 13.06.2023