Skip to main content
DA / EN

I FAS arbejdes der med komplekse problemstillinger i relation til arbejdslivet og derfor anvendes der både kvantitative og kvalitative videnskabelige tilgange samt ”mixed methods”.

 

De væsentlige metoder og teknikker, som FAS anvender, er:

 

Fysisk eksponering

Elektromyografi (overflade og intramuskulær inkl. single unit)

Videobaseret billedanalyse (Peak Motus) med energetiske og mekaniske belastningsberegninger

Biomekaniske modeller

Hjertefrekvensmåling

 

Fysiske aktivitetsmålinger

Accelerometri og Actiheart

 

Sundhedstjek

Muskelstyrkemåling (isometrisk og dynamisk), krafttransducer og goniometri

Fitness test med ergometercykel, roergometer og kajakergometer

Blodtryk, hjertefrekvens, fedtmåling (impedans og tang)

Blodanalyser af kolesterol og blodsukker

 

Spørgeskema

Selvrapporterede spørgeskemaer vedrørende arbejdseksponering, fysisk aktivitet, sundhedstilstande og sygdom.

Nationale sundhedsprofil

 

Kvalitative interviews og observation

Interviews af parter omkring det sunde arbejdsliv fx arbejdsgivere, arbejdstagere og sundhedsprofessionelle

Observationer i forskellige arbejdssammenhænge

 

Litteraturstudier

Systematiske litteraturgennemgange

Metanalyser

 

Mixed Methods

Sidst opdateret: 13.06.2023