Skip to main content

Ny ingeniøruddannelse: Civilingeniør i Software Engineering

Nu kan unge også uddanne sig til civilingeniør i Software Engineering, der er et helt nyt tilbud i Det Tekniske Fakultets række af ingeniøruddannelser.

Software indgår i rigtig mange af de ting, vi alle sammen gør i det daglige, hvad enten vi bruger computeren, tv’et, smartphonen, bilen, toget eller komfuret, og hvad enten vi er i gang med studieaktiviteter, arbejde eller fritidsaktiviteter. Samtidig er software en livsnerve i samfund og virksomheder. Derfor ser Det Tekniske Fakultet et stort behov for at uddanne eksperter, der kan udvikle software, som både matcher brugernes og virksomhedernes behov og som er samfundsrelevant.

Software med et brugerorienteret og samfundsmæssigt perspektiv
”Vi har med den nye uddannelse bestræbt os på at lave en helstøbt softwareuddannelse, der er i dialog med det omgivende samfund og bruger problemer fra den virkelige verden som eksempler. Det er blevet til en højaktuel uddannelse, som er solidt plantet i forskning indenfor software engineering,” lyder det fra lektor Lone Borgersen, der er en af hovedarkitekterne bag civilingeniør i Software Engineering.

”Uddannelsen lægger vægt på både den tekniske side af softwareudvikling og på brugerorienterede og organisatoriske aspekter. Vi ser software som en drivkraft for innovation, og vi ser globaliseringen som noget, vi skal drage fordel af,” siger hun.

Udvikle intelligente produkter
Den nye type ingeniører vil typisk kunne arbejde med udvikling af intelligente produkter til et globalt marked, hvor kulturel indlevelse og indsigt i lokale forhold er afgørende for succes. Erhvervslivet hilser også initiativet velkommen og er ikke i tvivl om, at de kommende ingeniører vil dække et reelt behov.

”Brugen af software til at skabe løsninger, der kan hjælpe i vores hverdag har aldrig været større. Software omgiver os: fra vores vaskemaskiner, pumper og belysning, over hjælpemidler i sundhedsindustrien til globale søgemaskiner. Der er derfor et stort behov for civilingeniører i Software Engineering, da de kan deltage i alle dele af udviklingsprocessen,” siger Lars Dahl-Hansen, Senior Software Architect, ALOC A/S.

Den nye femårige uddannelse, civilingeniør i Software Engineering, er indholdsmæssigt nært beslægtet med diplomingeniør i It. Foruden softwareudvikling er der bl.a. undervisning i programmering, teknologi, brugervenlighed, organisation og ledelse og kunstig intelligens.

Se film og læs mere om uddannelsens indhold, opbygning, karrieremuligheder og adgangskrav på www.sdu.dk/software

Redaktionen afsluttet: 02.04.2012