Skip to main content

Lego etablerer udviklingsenhed med studerende

En gruppe af ingeniørstuderende fra Det Tekniske Fakultet har fået deres egen afdeling hos Lego, hvor de – under en projektleder fra Lego – udvikler fremtidens legetøj.

Forår 2012: Det startede med en god ide tilsat fem ingeniørstuderende fra Det Tekniske Fakultet. Ideen gik ud på, at Lego ville etablere en specialenhed med de studerende – en slags særlig task force, som kunne tage sig af de skuffeprojekter, der aldrig rigtig kom op af skufferne på de forskellige kontorer i virksomheden.

”Det skulle være en win-win-situation, hvor alle fik noget ud af det. Og det er det blevet. Det giver mening for Lego, men samtidig har vi fokus på, at de studerende lærer en masse og bliver parate til erhvervslivet,” siger Jesper Nielsen, der er projektleder hos Lego og pioneren bag projektet.

Og der er ingen tvivl om, at de studerende har haft stor glæde af praktikopholdet:
”Det har været det fedeste semester, hvor jeg har lært rigtig meget. Jeg har bare lyst til at blive på Lego, men jeg skulle jo tilbage for at skrive bachelorprojekt,” fortæller 25-årige Marianne Aabjerg Andersen, der er i gang med at uddanne sig til Integreret Design-ingeniør.

”Jeg er selvfølgelig blevet klogere på metoder og det praktiske arbejde i en virksomhed. Men det vigtigste har været det personlige boost, hvor jeg har fundet ud af, at jeg kan meget mere, end jeg troede. Det har været super dejligt at opdage, at jeg kunne leve op til både egne og andres forventninger.”

Kommende produktsortiment
Helt konkret arbejdede Marianne og hendes medstuderende på at udvikle prototyper og ideer til Legos kommende produkter.
”Jeg har været med til at udvikle meget forskelligt legetøj, hvor det var min opgave at lave prototyper ud fra en given problemstilling. Hvis der fx skulle udvikles et dyr eller insekt, som kunne hoppe eller flyve, skulle vi finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre,” siger Marianne Aabjerg Andersen.

Teamet idegenerede på mulige løsninger, hvorefter de gik i værkstedet for at afprøve ideerne i praksis. Hvis det virkede, udarbejdede de en 3D-model, som Lego-folkene kunne se nærmere på.

”Det er lang proces, hvor der bliver lavet mange ideer, forsøg og test for at finde ud af, hvad der fungerer bedst. Undervejs kommer der nogle gange ekstra krav såsom hvilket materiale, man må bruge,” siger hun.

Hitter internt hos Lego
De ingeniørstuderende blev hurtigt en efterspurgt vare hos medarbejderne i Lego. Det har Jesper Nielsen taget konsekvensen af og udvidet enheden med studerende fra andre universiteter.

”Jeg har eksempelvis fået en forespørgsel på en specifik tremåneders design-opgave fra vores udviklingsafdeling, og der vil jeg gerne koble studerende med forskellige uddannelser såvel som erfaring på. Dermed lærer de studerende endnu mere,” siger Jesper Nielsen, der lige nu er i gang med en mapping af, hvilke interne opgaver, der ville være egnet for den specielle enhed.

Samarbejde rykker i andre lande
Det er dog ikke bare for sjov skyld, at Lego er forgangsmand i et sådant samarbejde med universiteterne:

”Vi kan se i resten af verden, at samarbejde mellem virksomheder og universiteter er meget længere fremme og fungerer mere smidigt. Derfor mener jeg, at vi skal rykke for at få et lignende samarbejde, hvis vi ikke vil komme bagud,” siger Jesper Nielsen, der sprudler af ideer til forbedring og udvikling.

På billedet ses de studerende sammen med Jakob Nielsen fra Lego (4. person fra venstre)

For mere information kontakt
Studerende Marianne Aabjerg Andersen, læser Integreret Design på SDU, mobil 4140 3063
Lektor Anders Jensen, Institut for Teknologi og Innovation, SDU, mobil 2778 7496

Redaktionen afsluttet: 21.11.2012