Skip to main content
DA / EN

Stor bevilling skal øge kvaliteten af organiske solceller

Med en stor pose penge i ryggen fra Det Frie Forskningsråd skal en nanoforsker fra SDU til at undersøge mulige løsninger på, hvordan organiske solceller kan blive bedre.

Organiske solceller har potentiale til at blive en integreret del af bygninger, biler og mobiltelefoner. De er et billigt, fleksibelt, delvist gennemsigtigt og ultra-let alternativ til de konventionelle ikke-organiske solceller.

De seneste ti år er organiske solceller blevet meget mere effektive, men der er stadig en række udfordringer, der skal løses, før de for alvor kan kommercialiseres.

Disse udfordringer tager nanoforsker ved NanoSYD-centret på Mads Clausen Instituttet i Sønderborg, Vida Engmann, fat på efter hun har modtaget en stor postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd – Teknologi og Produktion. Forskningsprojektet gennemføres i tæt samarbejde med de prestigefulde internationale forskningslaboratorier National Institute of Standards and Technology i USA og Eberhard Karls Universität Tübingen i Tyskland.

Vind og vejr nedbryder cellerne

En af de store udfordringer er, at de organiske solceller skal kunne holde til vind og vejr, herunder varme, ilt og vand, der samlet set medfører en nedbrydende iltningsproces i cellerne.

Med de godt 2,4 millioner kroner i ryggen vil Vida Engmann finde løsninger, der stabiliserer de organiske solceller. Det vil hun gøre ved at blande nøje udvalgte kemiske forbindelser ind i det såkaldte lysaktive lag i cellen. Hun har tidligere arbejdet med netop denne løsning, da hun tog sin ph.d. på Technische Universität Ilmenau i Tyskland.

Det Frie Forskningsråd - Teknologi og Produktion uddeler 18 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 43 millioner kroner. Bevillingerne har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Projektet bliver koblet til nye aktiviteter inden for stabilisering af organiske solcelleanordninger, der for nylig blev igangsat på NanoSYD.

 

For mere information, kontakt:
Postdoc Vida Engmann

Redaktionen afsluttet: 25.02.2015