Skip to main content

Træningsrobotter og en ny type solceller løb af med udviklingsmidler

To forskningsprojekter fra TEK løb af med over en halv million kroner, da Energi Fyns Udviklingsfond uddelte midler den 23. april 2013.

Det var en god dag for TEK, da Udvikling Fyns Udviklingsfond valgte at støtte to projekter fra henholdsvis Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) og Institut for Teknologi og Innovation (ITI).
Et af kriterierne for at komme i betragtning er, at projekterne skal være med til at udvikle Fyn.

Robotter til træning i eget
Lektor Anders Steengaard Sørensen fra MMMI modtog sammen med lektor Jørgen Maagaard fra ITI og iværksætter Jesper Heltzen 262.000 kr.
Pengene skal gå til et projekt om fem træningsrobotter, der baseret på snoretræk. Træningsrobotterne kan anvendes til effektiv, individuelt tilpasset træning og genoptræning i brugerens eget hjem.

Ny type solceller
Farvestofsolceller er omdrejningspunktet for det andet forskningsprojekt, som lektor Søren Hassing fra ITI står bag. Projektet modtog 295.920 kr. fra udviklingsfonden.
Farvestofsolceller er en ny type solceller, som forskerne forventer bliver et fremtidigt alternativ til siliciumbaserede solceller. I modsætning til disse er farvestofsolcellerne nemlig billige at fremstille og fleksible i forhold til placering.

Energi Fyns Udviklingsfond støtter udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området.

For mere information kontakt
Lektor Anders Stengaard Sørensen på tlf. 2478 2365 / anss@mmmi.sdu.dk  
Lektor Søren Hassing på tf. 6550 6550 7414  

Redaktionen afsluttet: 25.04.2013