Skip to main content

Forskning i bedre udnyttelse af solenergi

Luciana Tavares fra NanoSYD ved Mads Clausen Instituttet har netop modtaget to mio. kroner fra Det Frie Forskningsråd til et projekt, som skal undersøge en ny teknologi, der bl.a. kan betyde mere effektiv udnyttelse af solens stråler.

Der er et stykke vej igen for effektiv anvendelse af solens energi, da der sker et stort tab i overførslen af solenergien til el. I et nyt projekt arbejder forskerne på at udvikle en ny type komponenter, der måske kan være med til at løse udfordringerne.

I projektet, der er et samarbejde mellem Luciana Tavares fra Mads Clausen Instituttet og en forskningsgruppe fra Hamborg Universitet, arbejder forskerne på at udvikle en ny type opto-elektroniske komponenter, baseret på såkaldte nanotråde.

I dag benyttes primært nanotråde af uorganiske, halvledende materialer med meget gode elektriske egenskaber, men organiske, halvledende materialer vinder stadig mere frem. I projektet kombineres de to typer.

”Fordelen ved organiske komponenter er, at man via kemiske teknikker kan fremstille forskellige organiske molekyler, som har netop de egenskaber, man ønsker at bruge,” fortæller Luciana Tavares.

Hybrid til solceller
I projektet, som netop har modtaget godt to mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd, udnytter man de organiske og uorganiske nanotrådes styrker, så man skaber en ny stærk hybrid-komponent. Grænsefladen mellem de to materialer er nemlig centrale i brugen af fx solceller eller organiske lysdioder.

For målrettet at kunne udnytte hybridens nye egenskaber fokuserer forskerne på at forstå de processer, der sker i overgangen mellem materialerne.

”En sådan forståelse er essentiel for den videre udvikling af de hybride komponenter og kan dermed understøtte udviklingen af ny, effektiv energiteknologi,” siger Luciana Tavaras.

Samarbejde med Hamborg
Projektet vil blive udført i et samarbejde mellem NanoSYD, som har ekspertise indenfor organisk nanoteknologi, og professor Alf Mews’ forskningsgruppe ved universitetet i Hamborg, som er førende inden for uorganiske nanotråde og en særlig mikroskopi-teknik til at undersøge sådanne strukturer.

For mere information kontakt
Luciana Tavares på tavares@mci.sdu.dk  

Projekttitel: Hybrid semiconductor devices based on one-dimensional nanocrystals for optoelectronic applications

Redaktionen afsluttet: 19.12.2012