Skip to main content
DA / EN

Villum Experiment: Millionbevillinger til forskere fra Mads Clausen Instituttet

Formålet med VILLUM FONDENs Experiment-program er at finde svar på de store, de små og de virkelig vilde forskningsspørgsmål. På listen over de tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der modtager årets Experiment-bevillinger, finder man tre forsker fra Mads Clausen Instituttet, som nu får mulighed for at realisere deres kreative ideer indenfor lysets vekselvirkning med avancerede materialer.

Det vrimler med opfindsomhed og skæve ideer i forskningsmiljøerne. Experiment-programmet er den nysgerrigheds-drevne forsknings slaraffenland. I foråret inviterede VILLUM FONDEN igen tekniske og naturvidenskabelige forskere i alle aldre til at sende deres mest dristige forskningsideer, som de brændte for at afprøve på et dansk universitet. Nu får 51 forskere bevillinger på i alt 100 mio. kr.  

”Omdrejningspunktet for Experiment er at give forskerne mulighed for at arbejde med de forskningsidéer, de selv er allermest optaget af. Det kan være projekter, der udfordrer anerkendt forskning, og som ikke passer ind i de traditionelle kasser til forskningsfinansiering. I programmet fraviger vi de sædvanlige bedømmelsestilgange vha. en anonymiseret udvælgelsesproces og stiller højrisikovillige midler til rådighed for, at forskere kan teste nye idéer og skæve vinkler. Måske ligger der vigtige nybrud i forskningen for enden af det, vi hidtil har troet var en blind vej,” siger VILLUM FONDENs forskningsdirektør Thomas Bjørnholm. 

Under behandlingsprocessen har ansøgerne været anonymiseret for bedømmelsespanelet. De 21 internationale bedømmere har således ikke haft mulighed for at skele til ansøgernes CV og akademiske meritter og har derfor udelukkende bedømt forskningsidéerne ud fra, om de udfordrer normen og har potentiale til at ændre verden og vores viden om verden.

Fotonik, laser lys og materialeoverflader

VILLUM FONDEN modtog i alt 305 ansøgninger fra forskere, der repræsenterer hele 46 forskellige nationaliteter. De 51 udvalgte projekter spænder vidt. Fælles for dem er, at de udfordrer et etableret synspunkt inden for deres forskningsfelt, og at de har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. 

Blandt modtagerne af årets bevillinger er tre forskere fra Mads Clausen Instituttet ved Det Tekniske Fakultet på SDU, blandt andre lektor Till Leissner og Chao Meng, som modtager to millioner hver til forskningen indenfor fotonik, laser lys og materialeoverflader. De tre projekter ligger i tre centre, NanoSYD, Nanooptics og CAPE på Mads Clausen Instituttet, som har uafhængige forsknings- og udviklings fokusområder, men hyppigt udveksler viden og kompetencer. 

'Jeg er meget taknemmelig over, at vi har så ambitiøse forskere og endnu mere taknemmelig over, at Villum Fonden honorerer deres indsats i forbindelse med at udvikle og støtte innovative idéer som hjælper os at finde højteknologiske løsninger til verdens globale udfordringerne', siger Horst-Günter Rubahn, professor og leder af Mads Clausen Instituttet.  
'Villum Experiment-bevillingerne er afgørende for forskere i forbindelse med at realisere deres kreative ideer indenfor lysets vekselvirkning med avancerede materialer.'

Fokus

Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøgerne er anonyme for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år. Programmet bliver annonceret årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

Programmet blev lanceret i 2017, og siden programmets start er der blevet givet 298 bevillinger. For at undersøge om programmet lever op til målet, har fonden igangsat en evaluering af programmet.

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på Aarhus Universitet, der står for evalueringen, forventer at kunne offentliggøre resultaterne i 2024.

Læs mere om Villum Experiment.

Bedømmelsesprocessen

Ansøgningerne er blevet vurderet af et bedømmelsespanel bestående af 21 internationale sagkyndige eksperter inddelt i fire underpaneler: “Earth & Space”, “Life Science”, “Physical Science & Math” og IT & Engineering”.

Ansøgningerne bedømmes ud fra deres originalitet, potentielle impact, og hvordan de passer til Experiment-programmets hensigt om at fremme ukonventionelle ideer.

Hver sagkyndig har desuden haft mulighed for at tildele én ansøgning en såkaldt ”trumf”, der har givet denne ansøgning forrang. Det sker for at udfordre de traditionelle konsensusprægede udvælgelsesprocedurer.

De 305 ansøgninger fordeler sig på 76 kvindelige ansøgere og 229 mandlige ansøgere og den samlede succesrate for ansøgere er 17 % (13% for kvinder og 18% for mænd).
Redaktionen afsluttet: 08.09.2022