Skip to main content

Tysk-dansk masteruddannelse med yderst succesfuld tyvstart

Universität zu Lübeck, Technische Hochschule Lübeck og SDU Sønderborg har etableret ”Master of Science in Medical Microtechnology.” Kandidatuddannelsen får støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og programmet og er kommet flyvende fra start med indskrevne studerende allerede inden akkrediteringen var i hus – cirka 40 unge studerende har allerede søgt ind på uddannelsen til efteråret.

Den danske medico-branche omsætter for 64 mia. kr. årligt, hvoraf 90 % bliver eksporteret. Den stigende eksport medfører et behov for øget international konkurrenceevne. Dette lægger et øget pres på virksomhedernes produktudviklingsfunktioner og evne til at tilfredsstille brugernes behov. Der er kort sagt behov for specialiserede ingeniører.

Derfor har Universität zu Lübeck, Technische Hochschule Lübeck og SDU Sønderborg etableret ”Master of Science in Medical Microtechnology.” 
Tænk blot på kikkertundersøgelser og kirurgiske robotter, som er teknologiske tiltag, som er mere skånsomme for patienten, gør ambulante behandlinger billigere at udføre, og i sidste ende medfører færre ressourcer til sengepladser og personale på sygehuse og hospitaler. 

Uddannelsen ”Master of Science in Medical Microtechnology” forener de unikke kompetencer, som de tre uddannelsesinstitutioner hver især besidder.  

- Universität zu Lübeck og Technische Hochschule Lübeck er utroligt stærke inden for udvikling af teknologier til medicinske anvendelser, hvor de også har et solidt og vidtforgrenet netværk. På Mads Clausen Instituttet ved SDU er vi specialister i mikroteknologi, som er yderst relevant til udvikling af fremtidens medicoteknologi.  Ved at samarbejde, forener vi det bedste fra begge verdener, siger leder af Mads Clausen Instituttet, Horst-Günter Rubahn. 

Han fortæller videre, at de nyuddannede ingeniører vil være attraktive for højteknologiske virksomheder, der leverer produkter til sundhedssektoren. 

- Medicoteknologi er utrolig vigtigt i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. Udviklingen inden for bl.a. kræftoverlevelse og hjertedødelighed fortæller en positiv historie om, hvordan man ved hjælp af medicinsk udstyr er blevet bedre til at diagnosticere, behandle og kurere mennesker, siger Horst-Günter Rubahn. 

Hjertedødeligheden er således næsten halveret siden 2002, og sandsynligheden for at overleve efter et kræftforløb er steget med 15%. Ydermere viser tal, at selvom antallet af patienter og sygehusaktiviteten er steget med hhv. 11% og 30% siden 2009, så er indkøbsudgifterne forblevet på samme niveau.                                                                                   
                                                                                                                                                    

38 studerende har søg ind – tre er allerede tyvstartet

Uddannelsen blev først akkrediteret i november 2022, og allerede på nuværende tidspunkt har 38 studerende søgt om optagelse til efteråret. 

- Og så er tre studerende allerede ”tyvstartet” i 2021, da de søgte ind på uddannelsen inden den blev akkrediteret. Det må siges at være et lidt risikabelt sats fra de studerendes side, men samtidig en indikation på, hvor attraktiv uddannelsen er – ikke kun for det omkringliggende erhvervsliv, men også for de studerende, siger Horst-Günter Rubahn.

Vishnu Ramanan er én af de studerende, som er tyvstartet på uddannelsen. Han fortæller, at han er glad for at studere i Danmark. 

- SDU’s laboratorier er utroligt avancerede med al det moderne udstyr, man kunne ønske sig. Jeg er specielt glad for måden, der bliver undervist på. Vi har en masse øvelser, hvor vi har fri adgang til alle laboratorier og udstyr, og det er bare utrolig gavnligt at anvende den teori vi lærer i praksis. 

Vishnu Ramanan roser endvidere det tætte samararbejde mellem SDU og den omkringliggende industri, hvilket bl.a. udmønter sig i virksomhedsbesøg. 

- Som en del af MMt-programmet, arrangerede én af vores undervisere, lektor Till Leissner, et besøg på et hospital. Det var en helt unik oplevelse. Det var yderst gavnligt i forbindelse med at forstå nyere metoder til behandling og diagnose, såvel som anvendelserne af forskelligt udstyr, som bruges indenfor det moderne sundhedsvæsen.

Fakta om MicroMedTech

De fire danske projekt- og netværkspartnere i MicroMedTech-projektet er Mads Clausen Instituttet, Dansk Gigthospital, Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital. Derudover er der syv tyske deltagere med både Universität zu Lübeck og Technische Hochschule Lübeck som partnere. Projektet har fået et tilskud på 5,1 millioner kroner fra Interreg Deutschland-Danmark. Tilskuddet løber over 36 måneder, hvorefter uddannelsen kører videre uden starthjælp. 

Uddannelsen er blandt andet et resultat af tidligere fremragende Interreg-samarbejder, hvor projekter som Access & Acceleration og CellTom har vist, at de tre uddannelsesinstitutioner kan drage stor nytte af hinanden.

Fakta om Medicobranchen

- Europa er verdens andet største marked for medicinsk udstyr, næst efter USA. Den europæiske medicoindustri er estimeret til at udgøre 27% af det verdens samlede marked. 
- Danmarks medicobranche beskæftiger 29 per 10.000 medarbejdere, hvilket er det tredje højeste niveau på europæisk plan, efter Irland og Schweiz   
- Medicobranchens produktivitet er dobbelt så høj som produktiviteten i erhvervslivet generelt                                                                                                         
- Medicobranchen bidrager årligt med 7 mia. kr. i skat (selskabsskat og personskatter)                                                                                                      
- Medicobranchen har en værditilvækst på 25 mia. kr. årligt                                                                                                      

Redaktionen afsluttet: 14.04.2022